prof. dr hab. Halina Lichocka

prof. dr hab. Halina Lichocka

Ukończyła studia na Wydziale Chemii (UW, 1974–1977) oraz studiowała na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki (1965–1969); doktor nauk humanistycznych (Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, 1986); habilitacja w dyscyplinie historia – historia nauki (Instytut Historii Nauki PAN, 2003); profesor nauk humanistycznych (nominacja Prezydenta RP, 2009); profesor mianowany PAN (2009). Interesuje się historią chemii w Polsce i na świecie; historią nauk przyrodniczych i farmaceutycznych; prasą naukową XIX w.; biografiami chemików polskich i z Polską związanych. W latach 1977–1989 asystentka w Instytucie Historii Nauki PAN (dawniej Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN); adiunkt. Instytut Historii Nauki PAN (1986–1996); wykładała historię farmacji dla studentów Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie (1990–1991); wicedyrektor Instytutu Historii Nauki PAN (1996–2007); kierownik Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki w Instytucie Historii Nauki PAN (2007–2018); redaktor naczelny czasopisma „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” (1992–2020). Prowadziła liczne badania naukowe w ośrodkach polskich oraz zagranicznych (m.in. w Wilnie, Wiedniu, Paryżu, Budapeszcie, Bratysławie, Miszkolcu, Lublanie, Sztokholmie, Uppsali, Rydze); uczestniczyła w licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych (m.in. w Hamburgu, Paryżu, Veszprem, Wiedniu, Eger, Sopron, Budapeszcie, Marburgu, Lizbonie, Pradze). Wybrane publikacje autorskie: Ignacy Mościcki (Radom 2011), Ignacy Mościcki (1867–1946). Inżynier i wynalazca (Warszawa 2006), Historia poszukiwania leku w roślinach, w Polsce 1800–1856. (Warszawa 2002), Badania leczniczych wód mineralnych w Polsce (1800–1858) z perspektywy rozwoju chemii (Warszawa 1989).