prof. dr hab. Genowefa Grabowska

prof. dr hab. Genowefa Grabowska

Profesor prawa o specjalności prawo międzynarodowe i europejskie.

Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i tam uzyskała stopień doktora nauk prawnych (1974). Pracując na Uniwersytecie Śląskim, zdobyła stopień doktora habilitowanego (1980) oraz tytuł profesora nauk prawnych (1992). Wiążąc teorię z praktyką złożyła egzaminy: sędziowski (1969) i radcowski (1971). Pełniła liczne funkcje administracyjne: prodziekan i dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ (1991–1999); wieloletni kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego; członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przy MNiSW (2011–2012); dziekan, a następnie prorektor w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (2015–2020).

W latach 2001–2004 wykonywała mandat senatora RP. W Senacie przewodniczyła komisji spraw zagranicznych i integracji europejskiej, delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej oraz uczestniczyła w Konwencie ds. przyszłości UE. Po wejściu Polski do UE zdobyła mandat posła do Parlamentu Europejskiego (2004–2009). W PE została wybrana jego kwestorem i członkiem Prezydium Parlamentu. Pracowała w komisjach: Konstytucyjnej; Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz w Komisji Praw Człowieka. Autorka licznych prac z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa organizacji międzynarodowych, prawa dyplomatycznego oraz prawa ochrony środowiska. Uczestniczyła w wielu przewodach habilitacyjnych i doktorskich, wypromowała setki  magistrów prawa i administracji. Odznaczona: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski; Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi; Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz litewskim Krzyżem Komandorskim Orderu „Za Zasługi dla Litwy”.