dr hab. Filip Ciepły, prof. ucz.

dr hab. Filip Ciepły, prof. ucz.

Główne obszary badawcze: prawo karne, kryminologia, penologia, polityka kryminalna, polityka karna w Polsce, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Ukrainie. Pracownik Katedry Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Laureat m.in. w konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu nauk prawnych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (2019), Lauru Uniwersyteckiego – Nagrody Naukowej im. Ks. Idziego Radziszewskiego za całokształt dorobku naukowego (2020).