dr hab. Bogusław Kopka

dr hab. Bogusław Kopka

Historyk; rektor Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu (od 1 listopada 2023 roku); profesor Akademii Zamojskiej (20212023). Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie pracy w administracji publicznej oraz w szkolnictwie wyższym i nauce polskiej; pełnił funkcję kierownika projektu badawczego, prodziekana ds. nauki, kierownika Zakładu Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz zastępcy dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita. Redaktor i edytor dokumentów oraz wyborów źródeł z XX wieku. Autor książek  Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa (2007), za którą otrzymał nagrodę KLIO oraz Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944–1956 (2019), która została wyróżniona w Konkursie im. Janusza Kurtyki (2020). Redaktor naczelny periodyku naukowego „Studia Żydowskie. Almanach” (20222023). Wyróżniony przez Ministra edukacji i nauki Złotym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.