prof. dr hab. Bogdan Szlachta

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Prawnik i filozof; redaktor naczelny „Politei. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ” (od 2004) i publikowanej przez Wydawnictwo Sejmowe „Myśli Politycznej” (od 2019); dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2008–2016); członek Academia Europaea z siedzibą w Londynie i Komitetu Nauk Politycznych PAN. Autor m.in. monografii Z dziejów polskiego konserwatyzmu (Kraków 2000) i Monarchia prawa? Angielska myśl polityczna doby Tudorów (Kraków 2008), kilku zbiorów esejów, ponad pięciuset artykułów naukowych i haseł encyklopedycznych, redaktor wielu monografii wieloautorskich (w tym Del Autoritarismo a la Democracia. La Experiencia Polaca (Buenos Aires 2014) i wyborów tekstów, redaktor Słownika społecznego (Kraków 2004) i serii wydawniczej „Societas”, współredaktor serii „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej” i „Słowniki społeczne”.