prof. dr hab. Anna Tarwacka

prof. dr hab. Anna Tarwacka

Magister filologii klasycznej (MISH UW, 2001); magister nauk prawnych (WPiA UW, 2003); doktor nauk prawnych (WPiA UKSW, 2008); doktor habilitowany nauk prawnych (WP UwB, 2013); profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawne (2020); aktualna afiliacja – Instytut Nauk Prawnych UKSW.. Zajmuje się prawem rzymskim, badając w szczególności zagadnienia związane z aspektami prawnymi tekstów literackich. Jej zainteresowania skupiają się wokół problemu piractwa w starożytnym Rzymie, urzędu cenzora oraz instytucji noty cenzorskiej, nawiązań prawnych w zbiorze dowcipów zatytułowanym „Philogelos”, a także prawa w komediach Plauta. Popularyzuje prawo rzymskie i antyk, prowadząc blog zatytułowany „Rzymianie i prawo”, a także kanał YouTube o tym samym tytule. W latach 2016-2020 pełniła funkcję prodziekana WPiA UKSW, jest redaktorem naczelnym czasopisma „Zeszyty Prawnicze”. Autorka monografii: Cenzor w sypialni. Urzędnicza kontrola moralności w życiu rodzinnym Rzymian okresu republiki (Warszawa 2021), European Legal Culture through the Prism of Jokes. The Example of „Philogelos” (Wrocław 2018), Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne w zbiorze dowcipów „Philogelos” (Warszawa 2016), Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie (Warszawa 2012), Romans and Pirates. Legal Perspective (Warszawa 2009).