29 maja 2023

Wydawnictwo Instytutu De Republica wyróżnione podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie!

„Instytucje Justyniańskie” pod redakcją prof. Tomasza Palmirskiego otrzymały wyróżnienie za opracowanie edytorskie w konkursie „ACADEMIA 2023 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej”. Rozdanie prestiżowych nagród miało miejsce 26 maja 2023 roku podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja wydawców najlepszych publikacji akademickich i naukowych, które ukazały się na rynku w latach 2022-2023. Do tegorocznej edycji 42 wydawców zgłosiło 142 publikacje – mówił Jacek Oryl, dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, podczas wręczania nagród.

„Instytucje Justyniańskie” pod redakcją prof. Tomasza Palmirskiego otrzymały wyróżnienie za opracowanie edytorskie w konkursie „ACADEMIA 2023 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej”. Książka Instytutu De Republica jest pierwszą publikacją wydaną w ramach obszernego zbioru Fontes Iuris Romani. Przedstawiony w pracy przekład Instytucji jest trzecim z kolei polskim tłumaczeniem podręcznika prawa rzymskiego, będącego częścią kodyfikacji (Corpus Iuris Civilis) podjętej przez cesarza Justyniana I Wielkiego. Zarówno metodologia, jak i układ przekładu, wiernie podążają za oryginałem i z znakomicie uzupełniają bazę podręczników w dziedzinach nauk prawniczych i historycznych. – Publikacja znakomicie przysłuży się dydaktyce prawniczej, ale również i historycznej. Może zresztą służyć poza uczelnią, ze względu na jasność i bardzo zrozumiały odbiór kolejnych fragmentów tekstu, który przecież w Antyku służył studentom jako podręcznik, a na jego systematyce budowane były współczesne kodeksy cywilne – pisze w recenzji „Instytucji Justyniańskich” dr hab. Michał Marzec.

Wydawnictwo Instytutu De Republica jest integralną częścią Instytutu De Republica. Jego celem jest promocja, popularyzacja oraz publikowanie polskich książek naukowych, zwłaszcza tych, które z uwagi na swój niekomercyjny charakter, połączony z niekwestionowanym walorem naukowym, nie mają szans na ukazanie się w wydawnictwach funkcjonujących na krajowym rynku. Od początku działalności Wydawnictwa ukazało się kilkanaście książek, wśród których znajdują się pozycje z zakresu historii, kultury, filozofii oraz prawa. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej Instytutu De Republica. 

Egzemplarze recenzenckie

Osoby zainteresowane otrzymaniem darmowych egzemplarzy recenzenckich proszone są o kontakt z Leszkiem Marcinkowskim z Zespołu Wydawniczego Instytutu De Republica (l.marcinkowski@iderepublica.pl). Warunkiem otrzymania egzemplarza jest zobowiązanie się autora do przygotowania recenzji w ciągu 30 dni od daty otrzymania publikacji, czego potwierdzeniem jest przesłanie linku (recenzje elektroniczne) lub tekstu recenzji (recenzje w czasopismach) – w tym wypadku egzemplarza czasopisma z recenzją.

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki. 

Kontakt dla mediów:

Alina Piekarz
Instytut De Republica
+48 609 605 083
media@iderepublica.pl
www.iderepublica.pl

 

Załączniki:

Inne informacje prasowe:

„Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”

Słowa Jana Pawła II zapisane w encyklice Centesimus Annus były mottem ostatniego spotkania zorganizowanego w ramach Seminariów toruńskich o historii i kulturze. 31 lipca 2023 […]

Pozostało tylko 20 dni na zgłoszenie kandydata do Nagrody Instytutu De Republica!

Statuetka, 15.000 złotych oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica – to wszystko czeka na laureatów kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Instytutu […]

Prof. Andrzej Przyłębski o premierze Tomaszu Arciszewskim: działał na rzecz Polski, Polaków oraz Polonii, aż do końca swoich dni

30 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana: „Tomasz Arciszewski (1877-1955) – robotnik, polityk, premier”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich […]

Tomasz Arciszewski (1877-1955) – robotnik, polityk, premier | zaproszenie na konferencję naukową | 30.06.2023 r.

30 czerwca 2023 roku w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Tomasz Arciszewski (1877-1955) – robotnik, polityk, […]

WARSZAWA: Tomasz Arciszewski (1877-1955) – robotnik, polityk, premier | zaproszenie na konferencję naukową w dn. 30.06.2023 r.

30 czerwca 2023 roku w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Tomasz Arciszewski (1877-1955) – robotnik, polityk, premier”. Organizatorem […]