dr hab. Bogusław Kopka

dr hab. Bogusław Kopka

History

dr hab. Bogusław Kopka (docteur habilité)

 

Historien ; il a plusieurs décennies d’expérience dans l’administration publique ainsi que dans l’enseignement supérieur et les sciences en Pologne ; il a été chef du projet de recherche, vice-doyen pour les sciences, chef du département de philosophie des sciences, de sociologie et des fondements de la technologie à la faculté d’administration et de sciences sociales de l’École polytechnique de Varsovie, et directeur adjoint du centre militaire d’éducation civique Colonel Marian Porwit [Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita] Editeur et rédacteur de documents et de sélections de sources du 20e siècle. Auteur des ouvrages,  Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa [Konzentrationslager Warschau. Histoire et implications ](2007), pour lequel il a reçu le prix KLIO et Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944–1956 [Goulag sur la Vistule. Camps de travail communistes en Pologne 1944–1956] (2019), récompensé lors du concours Janusz Kurtyka (2020). Rédacteur en chef du périodique universitaire Studia Żydowskie. Almanach [Études juives. Almanaque]

 

k; profesor Akademii Zamojskiej; posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie pracy w administracji publicznej oraz w szkolnictwie wyższym i nauce polskiej; pełnił funkcję kierownika projektu badawczego, prodziekana ds. nauki, kierownika Zakładu Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz zastępcy dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita. Redaktor i edytor dokumentów oraz wyborów źródeł z XX wieku. Autor książek  Konzentrationslager Warschau. Historia i następstwa (2007), za którą otrzymał nagrodę KLIO oraz Gułag nad Wisłą. Komunistyczne obozy pracy w Polsce 1944–1956 (2019), która została wyróżniona w Konkursie im. Janusza Kurtyki (2020). Redaktor naczelny periodyku naukowego « Studia Żydowskie. Almanach ».