Varia de iure Romano

Edición científica: Anna Tarwacka

El derecho romano, el fundamento indiscutible de la cultura jurídica europea, es una disciplina académica floreciente en Polonia y una materia en la enseñanza académica.

La publicación de la Editorial del Instituto de Republica titulada «Varia de iure Romano» constituye una selección de textos de destacados especialistas polacos en derecho romano sobre diversas cuestiones de derecho privado y público romano, así como su recepción. Los textos mencionados se han ido publicando en la revista «Zeszyty Prawnicze» [«Cuadernos jurídicos»] desde el año 2021. Ahora, gracias a su traducción al inglés, podrán llegar a un público mucho más amplio.

Promoción editorial: 2022

Portada:

Prawo rzymskie, niezaprzeczalnie stanowiące fundament europejskiej kultury prawnej, jest w Polsce prężnie rozwijającą się dyscypliną naukową oraz przedmiotem w dydaktyce akademickiej.

Publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica zatytułowana „Varia de iure Romano” stanowi wybór tekstów wybitnych polskich romanistów dotyczących rozmaitych zagadnień z zakresu rzymskiego prawa prywatnego, publicznego, a także jego recepcji. Teksty te publikowane były w czasopiśmie „Zeszyty Prawnicze» od 2001 roku w języku polskim, a teraz – w przekładzie na język angielski – mają szansę dotrzeć do znacznie szerszego grona odbiorców.

Premiera: 2022

Okładka: