«Karol Jaroszyński. Atavismo de la gran apuesta de la vida»]

Antoni Dębiński, Magdalena Pyter

La publicación «Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym» [«Karol Jaroszyński. Atavismo de la gran apuesta de la vida»] cuenta la historia de uno los polacos más adinerados, un genio de negocios y de banca. A pesar de haber perdido la fortuna heredada a principios del siglo XX, pronto se vio favorecido por la suerte. El libro presenta una biografía intrigante, colorida, repleta de giros dramáticos que, sin duda alguna, se prestaría a muchos guiones cinematográficos.

«“¡Lo poco que queda de una persona, incluso en la memoria de los más cercanos!”, esta frase, pronunciada por Walerian Meysztowicz hace décadas, sigue siendo relevante hoy en día. Nosotros, la gente de la época moderna, tendemos a vivir en el presente, en el aquí y ahora, en el momento. Recordamos los grandes acontecimientos de la historia, los rememoramos y honrados a sus héroes, sin embargo, pocas veces nos adentramos en las profundidades de la historia. No nos sumergimos en las historias de vida de personas cuyas actividades no estaban en el primer plano, pero quienes, con su actividad heroica y noble, contribuyeron a obras grandes y atemporales. Una de estas personas es, sin lugar a duda, en protagonista de este libro: Karol Jaroszyński. Es una figura compleja y poco convencional, por algunos percibida como controvertida. Al buscar el material sobre él, tenemos la impresión de que es un hombre al quien nada ha podido domar. Esto sólo se logró con su muerte prematura», escriben los autores Antoni Dębiński y Magdalena Pyter en la introducción.

comprar EN LÍNEA

Portada:

Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym” to historia jednego z najbogatszych Polaków w historii, geniusza biznesu i bankowości. Choć na początku XX w. przegrał odziedziczony majątek, wkrótce szczęście się do niego uśmiechnęło. Książka prezentuje intrygujący, barwny i pełen dramatycznych zwrotów życiorys, który z pewnością nadawałby się na niejeden scenariusz filmowych.

„«Jak mało zostaje po człowieku nawet w pamięci najbliższych! » Zdanie to wypowiedziane przez Waleriana Meysztowicza wiele dekad temu, zdaje się być nadal aktualne. Zwłaszcza my – ludzie współcześni, mamy skłonność do życia teraźniejszością, zasadą „tu i teraz” lub wręcz „chwilą”. Pamiętamy wprawdzie wielkie dziejowe wydarzenia, powracamy do nich i oddajemy cześć ich bohaterom. Zdarza się jednak, że nie sięgamy w głąb historii. Nie zagłębiamy się w życiorysy ludzi, których działalność nie była pierwszoplanowa, a którzy swoją heroiczną i szlachetną postawą przyczyniali się do wielkich, ponadczasowych dzieł. Taką osobą bez wątpienia jest bohater tej książki – Karol Jaroszyński. To postać złożona, nietuzinkowa, przez niektórych postrzegana jako kontrowersyjna. Sięgając do materiałów na jego temat odnosimy wrażenie, że to człowiek, którego nic nie było w stanie ujarzmić. Dokonała tego dopiero przedwczesna śmierć.” – piszą we wstępie autorzy Antoni Dębiński oraz Magdalena Pyter.

Kup online
Okładka:

Załączniki: