Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 80/2022 – Usługa gastronomiczna (catering) w siedzibie Instytutu Historii UKSW Warszawie w dniach 18-19 stycznia 2023r. dla 50 osób.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia  wybrał ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

– ofertę podmiotu: Firma PIOTR WILGA „Wilga Catering”, ul. Podłużna 36 lok 6, 03-290 Warszawa (NIP:527-236-73-32)

Cena brutto wybranej oferty: 17 334 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

 

Usługa gastronomiczna (catering) w siedzibie Instytutu Historii UKSW Warszawie  w dniach 18-19 stycznia 2023r. dla 50 osób.  

 

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa gastronomiczna (catering) w siedzibie Instytutu Historii UKSW Warszawie w dniach 18-19 stycznia 2023 r – wg  poniższego zapotrzebowania:

 

 • Przerwy kawowe – dla 50 osób – wg schematu:
 • 18 stycznia 2023 roku- 2 przerwy:

Przerwa przedpołudniowa, g. 11.30-12.00

Przerwa ma obejmować napoje gorące ( kawę z ekspresu- 2 ekspresy, herbatę), napoje zimne: wodę (gazowaną i niegazowaną- także na stół prezydialny) oraz soki oraz 4 przekąski słone( m.in. quiche, val au venty itp.) i 4 przekąski słodkie ( w tym croisanty, mini drożdżówki)

Przerwa popołudniowa, g. 15.20-15.40

Przerwa ma obejmować napoje gorące ( kawę z ekspresu, herbatę), napoje zimne: wodę (gazowaną i niegazowaną- także na stół prezydialny) oraz soki oraz 3 przekąski słone i 3 przekąski słodkie.

 

 • 19 stycznia 2023 roku- 1 przerwa

Przerwa przedpołudniowa, g. 10.40-11.00

Przerwa ma obejmować napoje gorące ( kawę z ekspresu, herbatę), napoje zimne: wodę (gazowaną i niegazowaną- także na stół prezydialny) oraz soki oraz 3 przekąski słone( quiche, val au venty itp.) i 3 przekąski słodkie ( w tym croisanty, mini drożdżówki)

 

 • Lunch bufetowy stojący dla 40 osób wg schematu:
 • 18 stycznia 2023 roku, g. 13.20-14.20
 • 19 stycznia 2023 roku, g. 12.40-13.20

Lunche mają obejmować zupę, danie główne w 2 opcjach:

mięsnej oraz wege z 2 dodatkami skrobiowymi oraz warzywnymi, deser, napoje zimne (woda z cytryną w  dzbanku, soki), oraz gorące – kawa- (2 ekspresy), herbata -napoje w opcji nielimitowanej

 

Dodatkowe informacje:

 • Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 • *Liczba osób oraz godziny rozpoczęcia kolacji mogą ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia ok. 15 stycznia 2023 r.
 • Proszę o warunki bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości
 • Wykonawca zapewnia obsługę kelnerską
 • Usługodawca ma zapewnić elegancki komplet eleganckiej bielizny stołowej, stoły oraz stoliki coctailowe

 

 

Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa, Wydział Historii UKSW, ul. Wójcickiego 1/3, budynek 23

 

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia: 18 stycznia 2023 r., data zakończenia: 19 stycznia 2023 r.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Więcej informacji w załączonych dokumentach (poniżej)

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (28/12/2022 do godziny 11:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 28/12/2022 do godziny 11:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 80/2022 – Usługa gastronomiczna (catering) w siedzibie Instytutu Historii UKSW Warszawie w dniach 18-19 stycznia 2023r. dla 50 osób."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 80/2022 – Usługa gastronomiczna (catering) w siedzibie Instytutu Historii UKSW Warszawie w dniach 18-19 stycznia 2023r. dla 50 osób."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 80/2022 – Usługa gastronomiczna (catering) w siedzibie Instytutu Historii UKSW Warszawie w dniach 18-19 stycznia 2023r. dla 50 osób.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 21/12/2022, 12:00:32
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica