Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 79/2022 – Usługa gastronomiczna w Warszawie w dniu 18 stycznia 2023 r. dla 32 osób /organizacja uroczystej kolacji serwowanej/.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia  wybrał ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

– ofertę podmiotu: El Popo Spółka Jawna Kręgliccy, Ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa,

(Restauracja Chianti, ul. Foksal 17, Warszawa), NIP: 526-00-27-369

Cena brutto wybranej oferty: 10 764 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Usługa gastronomiczna w Warszawie w dniu 18 stycznia 2023 r. dla 32 osób * polegająca na organizacji uroczystej kolacji serwowanej.

 

Usługa gastronomiczna w Warszawie w dniu 18 stycznia 2023 roku dla 32 osób* polegająca na organizacji uroczystej serwowanej kolacji składającej się z przystawki, zupy, dania głównego oraz deseru.

Dodatkowo na stołach mają znaleźć się :

– 4 oryginalne propozycje tzw bufetu zimnego,  

– napoje zimne ( woda, soki) oraz gorące  (kawa z ekspresu, herbata) z w opcji „open bar”4 –  

 

Dodatkowe informacje:

  • Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury
  • Proszę o warunki bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości
  • Wykonawca musi zapewnić salę restauracyjną na wyłączność gości na czas kolacji / dopuszczalna możliwość wydzielenia części restauracji jednak z koniecznością zapewnienia uczestnikom poczucia prywatności.
  • Wykonawca zapewnia obsługę kelnerską na czas kolacji uwzględniając serwowanie wina.
  • Usługodawca ma zapewnić elegancki wystrój sali, komplet eleganckiej bielizny stołowej.

 

*Liczba osób, uczestników kolacji mogą ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia ok. 10 stycznia 2023 r.

**Godziny rozpoczęcia kolacji mogą ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia ok. 10 stycznia 2023 r.

 

Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia i zakończenia: 18 stycznia 2023 r.. g 19.00 -24.00**

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (16/12/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 16/12/2022 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 79/2022 – Usługa gastronomiczna w Warszawie w dniu 18 stycznia 2023 r. dla 32 osób /organizacja uroczystej kolacji serwowanej/."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 79/2022 – Usługa gastronomiczna w Warszawie w dniu 18 stycznia 2023 r. dla 32 osób /organizacja uroczystej kolacji serwowanej/."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 79/2022 – Usługa gastronomiczna w Warszawie w dniu 18 stycznia 2023 r. dla 32 osób /organizacja uroczystej kolacji serwowanej/.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 12/12/2022, 19:19:09
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica