Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 70/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 7-8 listopada 2022 w Kazimierzu Dolnym.

Informacja o wyborze oferty:

Dziękujemy za złożoną ofertę w ww. postępowaniu prowadzonym przez Instytut De Republica. Jednocześnie zawiadamiamy, że na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu. Cena brutto wybranej oferty: 22 974 zł. Wykonawca: Hotel „Dwa Księżyce”, ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny.

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:  usługa konferencyjna w dniach  7-8 listopada 2022 w Kazimierzu Dolnym.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg poniższego zapotrzebowania:

 1. Noclegi ze śniadaniem (1 noc) w dniu 7 listopada 2022 dla 36 osób* w tym: 8 pokoi dwuosobowych o podwyższonym standardzie i 15 pokoi jednoosobowych (jeśli oferowane są pokoje dwuosobowe to wyłącznie do wykorzystania jako jedynki);
 2. Sala konferencyjna dla 36 osób* w dniu 8 listopada 2022 – cały dzień, sala wyposażona
  w rzutnik/projektor, ekran, internet, nagłośnienie, 3 mikrofony, dedykowaną osobę techniczną obecną w tracie obrad na sali;
 3. Przerwa kawowa dla 36 osób* w dniu 8 listopada 2022 – przerwa stała od godz. 8:30
  do 17:00 (godziny do potwierdzenia), obejmująca wodę, soki, herbatę, kawę z ekspresu, ciasta, owoce, przekąski słone + woda gazowana i niegazowana na stół dla prelegentów;
 4. Kolacja serwowana dla 36 osób* w dniu 7 listopada 2022 w godz. 18-23:00 (godzina
  do potwierdzenia) obejmująca: przystawkę, zupę, danie główne, deser, 3 przystawki wystawiane na stół. Napoje: woda, soki, kawa, herbata- bez limitu; 
 5. Lunch dla 36 osób* 8 listopada 2022 (godzina do potwierdzenia) opcja serwowana obejmująca: zupę, danie główne w opcji mięsnej i bezmięsnej (do wyboru przez uczestników na miejscu), deser, woda, soki- nielimitowane

*liczba uczestników może ulec zmianie w zakresie noclegów jak i kolacji i będzie potwierdzona do 28 października 2022 roku

 

 • Dodatkowe informacje:

– Standard hotelu minimum 3 gwiazdki;

– Hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;

– Wykonujący zapewni bezpłatnie miejsca parkingowe dla uczestników konferencji;

– Wykonujący zapewni bezpłatne przedłużenie doby hotelowej do godz. 15;

Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;

– Liczba osób może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia – ok. 28 października 2022r.;

– Proszę o  warunki bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości;

– Hotel musi zapewnić restaurację na wyłączność gości na czas kolacji/ dopuszczalna możliwość wydzielenia części restauracji;

– Hotel zapewnia obsługę kelnerską na czas kolacji uwzględniając serwowanie wina;

– Usługodawca ma zapewnić elegancki wystrój sali, komplet obrusów, świece/lampiony oraz dekoracje kwiatowe.

 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835z późn.zm).  

 

WIĘCEJ INFORMACJI PONIŻEJ ZAŁĄCZONYCH PLIKACH 

 

Miejsce wykonania zamówienia: Kazimierz Dolny

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia 07/11/22 i  data zakończenia 08/11/2022

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (24/10/2022 do godziny 08:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 24/10/2022 do godziny 08:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 70/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 7-8 listopada 2022 w Kazimierzu Dolnym."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 70/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 7-8 listopada 2022 w Kazimierzu Dolnym."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 70/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 7-8 listopada 2022 w Kazimierzu Dolnym.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 19/10/2022, 16:52:33
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica