Unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE 68/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 7-8 listopada 2022 w Kazimierzu Dolnym.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

W związku z tym, że wszystkie oferty złożone przez Wykonawców zostały odrzucone pod względem formalnym, Instytut podjął decyzję o unieważnieniu postępowania oraz o wszczęciu nowego postępowania dotyczącego tej samej usługi (ze zmianami w treści zapytania ).

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg poniższego zapotrzebowania:

 1. Noclegi ze śniadaniem (1 noc) w dniu 7 listopada 2022 dla 40 osób* w tym: 10 pokoi dwuosobowych o podwyższonym standardzie i 20 pokoi jednoosobowych (jeśli oferowane są pokoje dwuosobowe to wyłącznie do wykorzystania jako jedynki);
 2. Sala konferencyjna dla max. 40 osób* w dniu 8 listopada 2022 – cały dzień, sala wyposażona w rzutnik/projektor, ekran, internet, nagłośnienie, 3 mikrofony, dedykowaną osobę techniczną obecną w tracie obrad na sali;
 3. Przerwa kawowa dla 40 osób* w dniu 8 listopada 2022 – przerwa stała od godz. 8:30
  do 18:00 (godziny do potwierdzenia), obejmująca wodę, soki, herbatę, kawę z ekspresu, ciasta, owoce, przekąski słone + woda gazowana i niegazowana na stół dla prelegentów;
 4. Kolacja serwowana dla 40 osób*w dniu 7 listopada 2022 kolacja serwowana w godz. 19-23:00 (godzina do potwierdzenia) obejmująca: przystawkę, zupę, danie główne, deser, 3 przystawki wystawiane na stół. Napoje: woda, soki, kawa, herbata- bez limitu;
 5. Lunch dla 40 osób* 8 listopada 2022 – (godzina do potwierdzenia) opcja serwowana obejmująca: zupę, danie główne w opcji mięsnej i bezmięsnej (do wyboru przez uczestników na miejscu), deser, woda soki- nielimitowane

 

* liczba uczestników może ulec zmianie w zakresie noclegów jak i kolacji i będzie potwierdzona do 2 listopada 2022 roku

 

 • Dodatkowe informacje:

– Standard hotelu minimum 4 gwiazdki;

– Hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;

– Wykonujący zapewni bezpłatnie miejsca parkingowe dla uczestników konferencji;

– Wykonujący zapewni bezpłatne przedłużenie doby hotelowej do godz. 15

Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;

– Liczba osób wskazanych w pkt 2 może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia – tj. 2 listopada 2022r.

 

WIĘCEJ   INFORMACJI   W   ZAŁĄCZONYCH   DOKUMENTACH   (PONIŻEJ)  

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (17/10/2022 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 17/10/2022 do godziny 10:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 68/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 7-8 listopada 2022 w Kazimierzu Dolnym."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 68/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 7-8 listopada 2022 w Kazimierzu Dolnym."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 68/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 7-8 listopada 2022 w Kazimierzu Dolnym.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 11/10/2022, 16:19:47
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica