Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 64 / 2022 – Usługa gastronomiczna (organizacja lunchu w siedzibie Wykonawcy) w Sandomierzu w dniu 17 listopada 2022 dla 30 osób – w związku z organizowaną przez IDR konferencją.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu  – tj. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

ul. Poniatowskiego 2;  27-600 Sandomierz 

Cena brutto wybranej oferty:  2 250,00 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa gastronomiczna (organizacja lunchu w siedzibie Wykonawcy) w Sandomierzu w dniu 17 listopada 2022 dla 30 osób

(godzina rozpoczęcia między 13.00 – 14.00    -do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia)

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa gastronomiczna w siedzibie wykonawcy w dniu 17 listopada 2022 o godzinie rozpoczęcia między 13 a 14 dla 30 osób* polegająca na organizacji lunchu bufetowych zasiadanych zgodnie ze schematem:

– zupa

– danie główne w opcji zarówno mięsnej jak i bezmięsnej (ryba) z dodatkiem skrobiowym             i warzywnym

– deser

– soki (może być kompot), woda gazowana i niegazowana, bez limitu.

 

* liczba uczestników jak i godzina rozpoczęcia może ulec zmianie i będzie potwierdzona w ok 10 listopada 2022 r

 

Dodatkowe informacje:

– jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;

– proszę o warunki bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości

– powierzchnia restauracji ma być wydzielona dla potrzeb organizacji lunchów

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKACH (PONIŻEJ) 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (16/09/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 16/09/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 64 / 2022 – Usługa gastronomiczna (organizacja lunchu w siedzibie Wykonawcy) w Sandomierzu w dniu 17 listopada 2022 dla 30 osób – w związku z organizowaną przez IDR konferencją."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 64 / 2022 – Usługa gastronomiczna (organizacja lunchu w siedzibie Wykonawcy) w Sandomierzu w dniu 17 listopada 2022 dla 30 osób – w związku z organizowaną przez IDR konferencją."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 64 / 2022 – Usługa gastronomiczna (organizacja lunchu w siedzibie Wykonawcy) w Sandomierzu w dniu 17 listopada 2022 dla 30 osób – w związku z organizowaną przez IDR konferencją.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 09/09/2022, 18:49:35
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica