Unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE 58 /2022 – Usługa gastronomiczno – cateringowa w dniu 16 sierpnia 2022 r. – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ, ze względu na konieczność zachowania obowiązujących w muzeach warunków bezpieczeństwa (w tym również przepisów konserwatorskich), usługi cateringowo- gastronomiczne w przestrzeni ekspozycyjnej Zamku Królewskiego, mogą świadczyć jedynie firmy określone przez Dyrekcję Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa  gastronomiczno – cateringowa w dniu 16 sierpnia 2022r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia jest usługa gastronomiczna cateringowa w dniu 16 sierpnia dla na Zamku Królewskim w Warszawie na Sali Rady obejmująca:

Przerwę kawową w godzinach 12.00-13.00 dla 100 osób*

Przerwa ma obejmować: napoje gorące ( kawę z ekspresu, herbatę), napoje zimne (wodę gazowana i niegazowaną, soki oraz 6 przekąski wytrawnych i 6 przekąsek słodkich

 Lunch bufetowy stojący 14.45-17 dla 80 osób*

Lunch ma obejmować zupę, danie główne w opcji mięsnej, rybnej oraz wege ,desery finger food,przekąski na stół serwowane  po daniach głównych woda z cytryną w  dzbanku, soki

Wino białe serwowane przez kelnerów- 2 lampki na osobę

* liczba uczestników może ulec zmianie. Oferta finalnie ma precyzować do kiedy bezkosztowo można zmniejszyć  liczbę uczestników.

można zmniejszyć  liczbę uczestników.

 

Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego                   (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH (PONIŻEJ) 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (03/08/2022 do godziny 13:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 03/08/2022 do godziny 13:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 58 /2022 – Usługa gastronomiczno – cateringowa w dniu 16 sierpnia 2022 r. – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 58 /2022 – Usługa gastronomiczno – cateringowa w dniu 16 sierpnia 2022 r. – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 58 /2022 – Usługa gastronomiczno – cateringowa w dniu 16 sierpnia 2022 r. – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 29/07/2022, 16:32:03
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica