Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 57/ 2022 – Organizacja uroczystej kolacji dla 35*gości konferencji naukowej w Warszawie w dniu 15/08/2022 o g 18.00 lub 18.30-22.00 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu  – tj. Restauracja „Chianti”, ul. Foksal 17, 05-800 Warszawa.

Cena brutto wybranej oferty: 12 363,75 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

 

Organizacja uroczystej kolacji dla 35*gości konferencji naukowej w Warszawie w dniu 15/08/2022 o g 18.00 lub 18.30-22.00

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja uroczystej serwowanej kolacji zasiadanej dla 35 osób * w dniu 15 sierpnia obejmującej:

– przystawkę

– zupę

– danie główne

– deser

– deska serów oraz propozycja 3 finger food ustawiana na stół po wyserwowaniu w/w dań

– napoje zimne ( woda, soki) – 3 godz open bar

– kawa oraz herbata – 3 godz open bar

* liczba uczestników może ulec zmianie. Proszę o informację do kiedy finalnie możemy bezkosztowo zmniejszyć  liczbę uczestników.

**Prosimy tez o wycenę jednostkową zamówienia, która będzie miała zastosowanie w przypadku zwiększenia liczby uczestników

 

Dodatkowe informacje:

  1. Sala w restauracji, bądź część restauracji będzie na wyłączność dla uczestników konferencji;
  2. Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
  3. * Liczba osób oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia kolacji może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia – ok. 10 sierpnia 2022

 

Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego                   (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH (PONIŻEJ) 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (03/08/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 03/08/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 57/ 2022 – Organizacja uroczystej kolacji dla 35*gości konferencji naukowej w Warszawie w dniu 15/08/2022 o g 18.00 lub 18.30-22.00 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 57/ 2022 – Organizacja uroczystej kolacji dla 35*gości konferencji naukowej w Warszawie w dniu 15/08/2022 o g 18.00 lub 18.30-22.00 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 57/ 2022 – Organizacja uroczystej kolacji dla 35*gości konferencji naukowej w Warszawie w dniu 15/08/2022 o g 18.00 lub 18.30-22.00 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 29/07/2022, 13:13:06
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica