Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 56/ 2022 – Usługa hotelowa w Warszawie terminie 13-18 sierpnia 2022 r. – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA) (zmienione)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu:

Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o., spółka komandytowo-akcyjna,

Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa.

Cena brutto wybranej oferty: 26 340 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Noclegi w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych, ale do pojedynczego wykorzystania

wraz ze śniadaniami w dniach 13-18 sierpnia 2022 dla uczestników konferencji międzynarodowej wg. schematu:

· 13/14.08.2022- 7 pokoi jednoosobowych,

· 14/15.08.2022- 8 pokoi jednoosobowych,

· 15/16.08.2022 – 28 pokoi łącznie w tym 2 pokoje dwuosobowe,

· 16/17.08.2022- 27 pokoi łącznie w tym 2 pokoje dwuosobowe,

· 17/18.08.2022- 26 pokoi łącznie w tym 2 pokoje dwuosobowe.

 

Dodatkowe informacje:

 

1) Standard hotelu minimum 3 gwiazdki;

2) Hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;

3) Wykonujący zapewni bezpłatnie 4 miejsca parkingowe dla uczestników konferencji;

4) Wykonujący zapewni bezpłatne przedłużenie doby hotelowej do g 14 w dniu 18 sierpnia 2022 r

5) Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;

6) Liczba osób może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia – ok. 10 sierpnia 2022

7) Proszę o warunki bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości

 

Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa

 

4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia: 13 sierpnia 2022 r., data zakończenia: 18 sierpnia 2022 r.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH (PONIŻEJ) 

Zmiana treści nr 1 z dnia 02/08/2022:

W ogłoszeniu znacząco zmieniono datę wynajmu oraz liczbę pokoi  a także przedłużono termin składania ofert do 04 sierpnia 2022 r. do godz.10

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 04/08/2022 do godziny 10:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 04/08/2022 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 56/ 2022 – Usługa hotelowa w Warszawie terminie 13-18 sierpnia 2022 r. – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 56/ 2022 – Usługa hotelowa w Warszawie terminie 13-18 sierpnia 2022 r. – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 56/ 2022 – Usługa hotelowa w Warszawie terminie 13-18 sierpnia 2022 r. – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 29/07/2022, 11:10:24
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica