Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 44/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącach lipiec – sierpień 2022 – Serock, Kazimierz Dolny, Warszawa

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu:

DOMINIK JUDKA, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Dwernickiego 59.

Cena brutto wybranej oferty: 11.700,00 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761  Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

 •  

Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych, które odbędą się:

 • 6-8 lipca 2022 w Serocku k. Warszawy 
 • 11-12 lipca Kazimierz Dolny
 • 16 sierpnia 2022 w Warszawie

 

Z każdej konferencji należy przygotować następujące materiały filmowe:

 1. Przygotowanie krótkiego maksymalnie 2 minutowego filmu na facebooka (w ciągu 24 godzin od zakończenia konferencji), wraz z podkładem muzycznym
 2. Przygotowanie filmów z poszczególnych wystąpień w ciągu 3 dni roboczych  od zakończenia każdej z konferencji (materiał główny podzielony na części)
 3. Filmy z pkt. 1 i 2 powinny mieć intro i outro, przygotowane wg. wzoru stosowanego przez Instytut
 4. Każdy film z poszczególnego wykładu powinien zawierać na początku dane wykładowcy (imię nazwisko, stopień naukowy) oraz nazwę referatu.
 5. Przesłane filmy muszą mieć formę gotowego materiału filmowego, tj. po dokonanym montażu (niezawierające momentów nagrania, które nie są ściśle związane z przekazaniem treści rejestrowanego wydarzenia, m. in. okresów przerw, przypięcia mikrofonów, uzupełniania wody prelegentom i innych czynności niepodlegających rejestracji z uwagi na tematykę nagrania w końcowym materiale filmowym).

 

Wykonawca powinien dysponować 2 kamerami, 2 kamerzystami oraz posiadać niezbędny sprzęt i umiejętności do sfilmowania materiałów oraz jego montażu.

 

Miejsce wykonania zamówienia: Serock, Kazimierz nad Wisłą, Warszawa.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Więcej informacji w załączonych plikach (poniżej)

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (24/06/2022 do godziny 18:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 24/06/2022 do godziny 18:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 44/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącach lipiec – sierpień 2022 – Serock, Kazimierz Dolny, Warszawa"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 44/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącach lipiec – sierpień 2022 – Serock, Kazimierz Dolny, Warszawa"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 44/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącach lipiec – sierpień 2022 – Serock, Kazimierz Dolny, Warszawa". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 20/06/2022, 20:06:33
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica