Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 43/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 11-12 lipca 2022 w Kazimierzu Dolnym – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia , iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę Pensjonat Kazimierski spełniającą wszystkie warunki udziału w postepowaniu wymagane w zapytaniu –  Cena brutto wybranej oferty: 12 030,50 zł  

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa konferencyjna w dniach 11-12 lipca 2022 w Kazimierzu Dolnym

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa konferencyjna wg poniższego zapotrzebowania:

  1. Noclegi ( 1 noc) w dniu 11 lipca 2022 r. dla 20 osób* w pokojach jednoosobowych
  2. Sala konferencyjna dla max 25 osób* w dniu 12 lipca 2022 r. – cały dzień, sala wyposażona w rzutnik/projektor, ekran, internet bezprzewodowy symetryczny 100 MB/s, nagłośnienie, 3 mikrofony, dedykowaną osobę techniczną obecną w tracie obrad na sali
  3. Przerwy kawowe dla 20 osób* w dniu 12 lipca 2022 r. 
  4. Kolacja serwowana dla 20 osób*w dniu 11 lipca 2022 r. 
  5. Lunch dla 20 osób* 12 lipca 2022 

Więcej informacji w załącznikach (PONIŻEJ) 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (30/06/2022 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 30/06/2022 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 43/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 11-12 lipca 2022 w Kazimierzu Dolnym – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 43/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 11-12 lipca 2022 w Kazimierzu Dolnym – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 43/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 11-12 lipca 2022 w Kazimierzu Dolnym – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 15/06/2022, 18:09:38
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica