Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 40 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 02-04 września 2022 w Mrągowie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia  wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu.

 

Cena brutto wybranej oferty: 42 235 zł. Wykonawca: Hotel Mrągowo INC Sp. z o.o. ul. Giżycka 6, 11-700 Mrągowo.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa konferencyjna w dniach 2-4 września 2022 w Mrągowie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg. poniższego zapotrzebowania:

  1. Noclegi wraz ze śniadaniami dla 10 osób w dniach 2-4 września 2022 (2 doby)
  2. Sala konferencyjna wyposażona w rzutnik, projektor, dwa mikrofony, nagłośnienie, pulpit dla max 50 osób w dniach 2, 3 oraz 4 września 2022r.
  3. Przerwy kawowe ciągłe w dniach 2, 3 oraz 4 września dla 50 osób (woda, soki, ciasteczka, owoce, słone przekąski, kawa, herbata) oraz woda niegazowana na stołach podczas trwania konferencji.
  4. Lunch bufetowy w opcji mięsnej i bezmięsnej w dniach 2,3 oraz 4 września 2022 z napojami (woda , soki, kawa, herbata- bez limitu) 
  5. Kolacja grillowa w dniu 2 września 2022 r w godz. 19-21 dla 50 osób z napojami 
  • Dodatkowe informacje:

1) Standard hotelu minimum 4 gwiazdki;

2) Hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;

3) Wykonujący zapewni bezpłatnie 5 miejsc parkingowych dla uczestników konferencji.;

4) Dla 5 pokoi doba hotelowa zostanie przedłużona do godz. 14;

5) Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;

6) Liczba osób może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresjina Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (10/06/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 10/06/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 40 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 02-04 września 2022 w Mrągowie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 40 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 02-04 września 2022 w Mrągowie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 40 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 02-04 września 2022 w Mrągowie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 07/06/2022, 12:24:46
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica