Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 39 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 21-23 września 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica,  zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu.

Cena brutto wybranej oferty: 129 039 zł.

Wykonawca: Unique Apartments Warszawa Sp. z o.o.

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Instytut De Republica przedłuża termin składania ofert 

do dnia 23 czerwca 2022 r. do godz.10.00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa konferencyjna w dniach 21-23 września 2022 w Warszawie.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg. poniższego zapotrzebowania:

1.Noclegi wraz ze śniadaniami dla 50 osób w dniach 21-23 września 2022 (2 doby)

2.Sala konferencyjna dla minimum 80 osób – wyposażona w rzutnik, projektor, dwa mikrofony, nagłośnienie, 

3.Przerwy kawowe stałe w dniach 21, 22 oraz 23 września dla 80 osób; 

4. Lunch bufetowy w opcji mięsnej i bezmięsnej w dniach 21, 22 oraz 23 września 2022
z napojami 

5. Kolacja w dniu 21 września w godz. 20-23 dla 50 osób w opcji mięsnej i bezmięsnej składająca się z zupy, dania głównego oraz deseru z napojami 

6. Uroczysta serwowana kolacja w dniu 22 września dla 50 osób w godz. 20-23 w opcji mięsnej i bezmięsnej składająca się z przystawki, dania głównego oraz deseru. Dodatkowo na stołach przystawki (np. deska serów i wędlin, sałatki, przekąski typu „finger food”) oraz napoje.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 23/06/2022 do godziny 10:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 23/06/2022 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 39 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 21-23 września 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 39 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 21-23 września 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 39 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 21-23 września 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 07/06/2022, 12:02:56
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica