Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 35 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 6-8 lipca 2022 w Serocku lub w okolicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

Hotel NARVIL Sp. z o.o.

Cena brutto wybranej oferty:  96 762,55

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Instytut De Republica przedłuża termin złożenia ofert do dnia 03 czerwca  2022 godz. 12.00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Usługa konferencyjna w dniach 6-8 lipca 2022 w Serocku lub w okolicach (w promieniu 10 km)

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg poniższego zapotrzebowania:

a)Noclegi w dniach 6-8 lipca 2022 ( pokoje jednoosobowe, a jeśli dwuosobowe to z wykorzystaniem jako jedynki w tym 3 apartamenty lub pokoje o podwyższonym standardzie) wraz ze śniadaniem wg schematu:
•6 lipca 2022- 37 pokoi*
•7 lipca 2022 – 37 pokoi*
•8 lipca 2022 – 29 pokoi*

b)Kolacja bufetowa dla 42 osób* w dniu 6 lipca 2022- godz. 19.30 lub 20.00 ** ( do finalnego potwierdzenia) – składająca się z zupy, dań ciepłych ( propozycja 3 dań- mięsne, rybne, warzywne), dodatki warzywne ( 2 rodzaje) dodatki skrobiowe ( 2 rodzaje), zimne przekąski( 4 rodzaje), selekcja deserów, napoje zimne ( woda z cytryną w dzbankach oraz soki) oraz kawa i herbata. Napoje zimne i gorące wskazane powyżej w zapytaniu w opcji „open bar” -3 godz.

c)Uroczysta serwowana kolacja w dniu 7 lipca 2022 o g. 20.00 lub 20.15 dla 42 osób *składająca się z przystawki, zupy, dania głównego oraz deseru. Dodatkowo na stołach ma znaleźć się 6 oryginalnych propozycji tzw. bufetu zimnego, napoje zimne ( woda, soki) oraz gorące (kawa z ekspresu, herbata) z w opcji „open bar”

d) Kolacja dla 22 osób* w dniu 8 lipca 2022 o g 20. 30 **składająca się z przystawki, zupy, dania głównego oraz deseru, napojów zimnych serwowanych na stole ( woda z cytryną oraz soki.)

e) Przerwy kawowe wg schematu:
• 6 lipca – 1 przerwa kawowa o 16.30-17.00 dla 43 osób*
• 7 lipca – 2 przerw kawowych o 11.00 – 11.20 oraz 17.17.30 dla 43 osób *
• 8 lipca – 2 przerw kawowych o g 10.40-11.00 oraz 17.00-17.20 dla 33 osób *
Przerwa kawowa w dniu 6 lipca 2022 ma obejmować: kawę z ekspresu, herbatę, wodę w dzbankach gazowaną i niegazowaną , soki- „no limit” oraz 2 rodzaje ciasteczek
Przerwy kawowe w dniu 7 i 8 lipca 2022 maja obejmować : kawę z ekspresu, herbatę, wodę w dzbankach gazowaną i niegazowaną , soki- „no limit” oraz 3 przekąski słodkie oraz 3 przekąski słone

f) Lunche bufetowe ** wg schematu:
• W dniu 7 lipca 2022- dla 43 osób *o g 13.30-15.30
• W dniu 8 lipca 2022= dla 33 osób * o g 13.20-15.00
Lunch bufetowy ma obejmować: zupę, 2 dania główne w wersji mięsnej oraz wege, deser, napoje zimne :woda z cytryną gazowana i niegazowana oraz soki

g) Sala konferencyjna
Sala konferencyjna dla max 50 osób w dniu 6 lipca od g. 12 do końca dnia oraz w dniach 7 oraz 8 lipca 2022 – dostępność cały dzień ( od 8.00 do g 20.00)

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKACH (PONIŻEJ) 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 18/05/2022 do godziny 12:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 18/05/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 35 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 6-8 lipca 2022 w Serocku lub w okolicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 35 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 6-8 lipca 2022 w Serocku lub w okolicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 35 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 6-8 lipca 2022 w Serocku lub w okolicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 09/05/2022, 19:37:39
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica