Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26/2022 – Usługa gastronomiczna w dniu 19 maja 2022 r. w Gdańsku – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA).

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,tj. spełniającą wszystkie

warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu.

 

Wykonawca: Restauracja „Chleb i Wino”, ul. Chmielna 3/7, Gdańsk.

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Instytut De Republica, przedłuża termin składania ofert do dnia 12/05/2022   godz.9.

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

 Zamawiający: Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa gastronomiczna w dniu 19 maja 2022 w Gdańsku.

2.2. Opis przedmiotu zamówienia:

– uroczysta kolacja serwowana dla 40 osób w dniu 19 maja 2022r.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (PONIŻEJ) 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 12/05/2022 do godziny 12:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 12/05/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26/2022 – Usługa gastronomiczna w dniu 19 maja 2022 r. w Gdańsku – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26/2022 – Usługa gastronomiczna w dniu 19 maja 2022 r. w Gdańsku – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26/2022 – Usługa gastronomiczna w dniu 19 maja 2022 r. w Gdańsku – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA).". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 26/04/2022, 14:16:31
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica