Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 9/2021: Codzienny monitoring mediów: prasa, internet (w tym social media), radio, telewizja – bez limitu wyszukanych materiałów wraz miesięcznym raportem statystycznym (podsumowaniem).

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Nazwa Wykonawcy:  Instytut Monitorowania Mediów sp. o.o. sp.k.

Adres Wykonawcy: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

Wartość wybranej oferty brutto: 541,20  zł brutto / miesiąc * 24 m-ce 

Uzasadnienie:

Oferta firmy: Instytut Monitorowania Mediów sp. o.o. sp.k.  jest ofertę najkorzystniejszą ze wszystkich złozonych ofert spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu. Kwota oferty mieści się w planie finansowym Instytutu na lata 2021-2023.

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Codzienny monitoring mediów: prasa, internet (w tym social media), radio, telewizja – bez
limitu wyszukanych materiałów wraz miesięcznym raportem statystycznym
(podsumowaniem).

 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest codzienny monitoring mediów: prasa, internet (w tym social
media), radio, telewizja – bez limitu wyszukanych materiałów wraz miesięcznym raportem
statystycznym (podsumowaniem).

Zakres tematyczny monitoringu:
– Instytut De Republica, De Republica

3. Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa

4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:
Czas trwania zamówienia: okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (11/08/2021 do godziny 11:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 11/08/2021 do godziny 11:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 9/2021: Codzienny monitoring mediów: prasa, internet (w tym social media), radio, telewizja – bez limitu wyszukanych materiałów wraz miesięcznym raportem statystycznym (podsumowaniem)."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 9/2021: Codzienny monitoring mediów: prasa, internet (w tym social media), radio, telewizja – bez limitu wyszukanych materiałów wraz miesięcznym raportem statystycznym (podsumowaniem)."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe nr 9/2021: Codzienny monitoring mediów: prasa, internet (w tym social media), radio, telewizja – bez limitu wyszukanych materiałów wraz miesięcznym raportem statystycznym (podsumowaniem).". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 08/11/2021, 14:19:16
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica