Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe 42/2021 – Obsługa informatyczna IDR

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Nazwa Wykonawcy: Hesperos Kamil Wyroślak;

Adres Wykonawcy: Krzywe Koło 46; 24300 Opole Lubelskie

Wartość wybranej oferty brutto:  88 800 zł

Uzasadnienie:

Oferta firmy: Hesperos Kamil Wyroślak jest ofertę najkorzystniejszą ze wszystkich ofert spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu. Kwota oferty mieści się w planie finansowym Instytutu na lata 2021 – 2022r.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/ 2021

Przedmiot zamówienia: usługa
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Obsługa informatyczna Instytutu De Republica w okresie listopad 2021- grudzień 2022

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. administracja serwerem i sprzętem komputerowym IDR w tym:
 • administracja bazą danych SQL Anywhere
 • administracja Sysbase Centrall Console
 • administracja technologiami wirtualizacji Vmware ESX/ESXI
 • administracja siecią w oparciu o Unify Network Manager, znajomość usług sieciowych
 • administracja usługą Mcafee ePolicy Orchestrator Console
 • administracja Usługą Office 365
 • administracja Microsoft Exchange server 2012/2016/2019
 • administracja Windows Server 2008/2012/2016/2019
 • administracja kontrolerem domeny Microsoft Active Directory
 • administracja bazą użytkowników RADIUS
 • administracja usługą VPN L2TP, P2TP, Ipsec
 • administracja SQL SERVER
 • administracja QTS 4/5
 • administracja technologią konteneryzacji DOCKER
 • administracja Veeam backup and Recovery
 • administrowanie oprogramowaniem QNT Quorum

oraz

 1. instalacja i konfiguracja systemu monitoringu wraz z montażem kamer we wskazanych pomieszczeniach Instytutu  w okresie 11-12/2021
 2. administracja  systemem monitoringu
 3. instalacja oprogramowania graficznego, biurowego i antywirusowego w okresie  11-12/2021 do wszystkich stacji roboczych IDR (do 35 sztuk)
 4. szkolenie z obsługi oprogramowania
 5. naprawy sprzętu komputerowego
 6. naprawa /aktualizacja oprogramowania w telefonach komórkowych służbowych
 7. instalacja i administrowanie sprzętem sieciowym i urządzeniami sieciowymi  (drukarki, skanery, dyski sieciowe)
 8. inne prace zlecone z zakresu obsługi informatycznej sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, intranetu, monitoringu i telefonów komórkowych
 9. przeniesienia serwera i urządzeń sieciowych do nowej siedziby (w przypadku zmiany siedziby) wraz z podłączeniem i  konfiguracją
 10.  wszystkie naprawy serwera w związku z awarią zostaną dokonane przez Wykonawcę w ciągu 5 godzin od zgłoszenia
 11. wszystkie naprawy komputerów, urządzeń sieciowych w związku z awarią, które można wykonać zdalnie, zostaną dokonane przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia
 12. wszystkie naprawy komputerów, urządzeń sieciowych w związku z awarią, które można wykonać osobiście, zostaną dokonane przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin   od zgłoszenia
 13. osobisty dyżur informatyka w siedzibie IDR przynajmniej raz w tygodniu w ilości minimum 4 godzin.

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku.

Więcej informacji w załączonym pod adresem:  zamowienia.publiczne@iderepublica.pl 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (05/11/2021 do godziny 15:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 05/11/2021 do godziny 15:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe 42/2021 – Obsługa informatyczna IDR"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe 42/2021 – Obsługa informatyczna IDR"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe 42/2021 – Obsługa informatyczna IDR". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 03/11/2021, 17:30:20
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica