Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe 41/2021 – Obsługa projektowa 1 piętra dla IDR

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Nazwa Wykonawcy: MM ATELIER MAGDALENA CACKOWSKA 

Adres Wykonawcy: UL.KOLSKA 9A/66  ;  01-045 WARSZAWA

Wartość wybranej oferty brutto: 66 500 zł

Uzasadnienie:

Oferta firmy: MM ATELIER MAGDALENA CACKOWSKA jest ofertę najkorzystniejszą ze wszystkich ofert spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu. Kwota oferty mieści się w planie finansowym Instytutu na rok 2021r.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 41/ 2021
Przedmiot zamówienia:
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Obsługa projektowa 1 piętra dla IDR

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowania projektu pomieszczeń w lokalu na 1 piętrze przy ul. Belwederskiej z
przeznaczeniem dla Instytutu De Republica – powierzchnia 435,86 m2.

Zakres prac projektowych wynikający z dostosowania pomieszczeń do potrzeb najemcy, zgodnie z wytycznymi:

1. Aranżacja powierzchni – space plan
• Analiza potrzeb Klienta
• Pomoc przy tworzeniu programu funkcjonalno-przestrzennego
• Rzut aranżacji z układem poszczególnych działów i zależności między działami, ilością stanowisk pracy, sal konferencyjnych, pomieszczeń pomocniczych oraz umeblowania.

2. Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz – Design
• Analiza indywidualnych potrzeb wykończenia powierzchni biurowej
• Przygotowanie propozycji aranżacji stref specjalnych w formie fotorealistycznych wizualizacji
3D (dokładna lokalizacja do zatwierdzenia na podstawie space planu) wraz z roboczymi widokami 3d pokazującymi całość idei i aranżacji następujących powierzchni:
o Strefa wejścia – recepcja, strefa gościnna
o Komunikacja – korytarz
o Pokoje biurowe
o Sale konferencyjne
o Pomieszczenia socjalne

W wycenie proszę ująć minimum 5 ujęć wizualizacji

Opracowanie techniczne, rysunki 2D:
• Schemat wykończenia ścian – propozycja przeszkleń, elementy graficzne, fototapety, projekt foliowania przeszkleń
• Schemat projektowanych sufitów wraz z doborem materiałów, specyfikacja rozmieszczenia, podziałami, typami
• Schemat projektowanego oświetlenia wraz z rozmieszczeniem lamp, dobór lamp
• Schemat projektowanych wykładzin i posadzek wraz doborem oraz ze specyfikacją typów, kolorystyki i wzoru
• Projekty mebli na zamówienie (uwzględniające rozwiązania detali, specyfikację materiałową, szczegółowe rozwiązania): szaf, recepcji, zabudowy kuchennej
• Dobór mebli ruchomych
• Projekt mebli w stałej zabudowie
• Analiza kosztorysów

3. Projekt wykonawczy wielobranżowy
Architektura:
• Rzut aranżacji
• Rzut techniczny
• Rzut sufitów wraz z koordynacją branżową
• Rzut posadzek wraz z schematem floorboxów
• Rzut wykładzin
• Schemat sieci strukturalnej
• Schemat ewakuacji
• Schemat wykończenia ścian
• Koordynacja międzybranżowa
• Uzgodnienia rzeczoznawców bhp, sanepid, p.poż
Instalacje:
• Instalacje sanitarne
o Instalacja wentylacji mechanicznej
o Instalacja chłodnicza dla klimatyzacji
o Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
o Instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej
o Instalacja hydrantowa
o Instalacja oddymiania/tryskacze – jeżeli występują
• Instalacje elektryczne
o Rozdzielnice piętrowe i tablice elektryczne niskiego napięcia wraz z określeniem ich lokalizacji i wyposażenia
o Główne trasy kablowe (wlz) wraz z doborem kabli i ich zabezpieczeń
o Instalacja oświetlenia ogólnego, oświetlenia awaryjnego i kierunkowego
o Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych, dedykowanych i siłowych
o Instalacja zasilania urządzeń technologicznych

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: wykonanie ostatecznej
wersji projektu najpóźniej do 20 grudnia 2021 r.

Więcej informacji w załączonym pliku 

oraz pod adresem:  zamowienia.publiczne@iderepublica.pl 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (05/11/2021 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 05/11/2021 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe 41/2021 – Obsługa projektowa 1 piętra dla IDR"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe 41/2021 – Obsługa projektowa 1 piętra dla IDR"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe 41/2021 – Obsługa projektowa 1 piętra dla IDR". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 01/11/2021, 19:32:14
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica