Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 17/2021: na dostawę stacji graficznych i sprzętu komputerowego

Informacja o wyborze oferty:

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Nazwa Wykonawcy: iSpot Poland Sp.z o.o.;

Adres Wykonawcy: Puławska 2;  02-566 Warszawa

Wartość wybranej oferty netto: 78 876,00 zł

Wartość wybranej oferty brutto: 97 017,48 zł

Uzasadnienie:

Oferta firmy: iSpot Poland Sp.z o.o. ul.Puławska 2  02-566 Warszawa   jest ofertę najkorzystniejszą ze wszystki ofert spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu. Kwota oferty mieści się w planie finansowym Instytutu na rok 2021r.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Instytutu De Republica sprzętu komputerowego Apple: stacji graficznych stacjonarnych (3 szt.), stacji mobilnej (1 sztuka), 3 laptopów (ultrabooków), 4 monitorów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Szczegółowych informacji udziela dział zamówień publicznych IDR pod adresem: zamowienia.publiczne@iderepublica.pl oraz baf@iderepublica.pl

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (16/08/2021 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 16/08/2021 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 17/2021: na dostawę stacji graficznych i sprzętu komputerowego"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 17/2021: na dostawę stacji graficznych i sprzętu komputerowego"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe nr 17/2021: na dostawę stacji graficznych i sprzętu komputerowego". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 02/09/2021, 15:31:18
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica