Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 8/2021: na usługę organizacji wykładu inauguracyjnego Instytutu De Republica dla ok. 100 osób.

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Nazwa Wykonawcy: REGENT WARSAW HOTEL

Adres Wykonawcy: ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, Polska

Wartość wybranej oferty brutto:  59 517,00 PLN

Uzasadnienie:

Oferta firmy: REGENT WARSAW HOTEL  jest ofertę najkorzystniejszą ze wszystkich ofert spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu. Kwota oferty mieści się w planie finansowym Instytutu na rok 2021.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług organizacji wykładu inauguracyjnego Instytutu De Republica dla ok. 100 osób.

Zakres przedmiotu zamówienia: – usługa hotelowa – jeden nocleg, (pokój min. 30 m2 ) dla wybranych uczestników wykładu dla ok. 50 osób, – usługa gastronomiczna (kolacja – dla ok. 50 osób, śniadanie dla ok 50 osób w dniu 16.09.2021 r., obiad dla ok 100 osób w dniu 17.09.2021 r.. – pakiet konferencyjny – wynajem sali konferencyjnej, rzutnik, ekran, fotele + scena + mównica (w razie konieczności), woda mineralna w sali, przerwa kawowa ciągła, lunch bufetowy, napoje do lunchu, – usługa audiowizualna wydarzeń – kamery z operatorem, oświetlenie, nagłośnienie i mikrofony.

Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa

Wymagany termin wykonania zamówienia – 16.09.2021 r – 17.09.2021 r

Szczegółowych informacji oraz dokumenty udziela dział zamówień publicznych IDR pod adresem: zamowienia.publiczne@iderepublica.pl oraz p.gacka@iderepublica.pl

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (06/08/2021 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 06/08/2021 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 8/2021: na usługę organizacji wykładu inauguracyjnego Instytutu De Republica dla ok. 100 osób."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 8/2021: na usługę organizacji wykładu inauguracyjnego Instytutu De Republica dla ok. 100 osób."
  • drogą elektroniczną na adres email . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe nr 8/2021: na usługę organizacji wykładu inauguracyjnego Instytutu De Republica dla ok. 100 osób.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 02/09/2021, 15:29:31
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica