Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 7/2021: podłączenie i uruchomienie 2 szt. symetrycznych łączy światłowodowych oraz świadczenie usługi transmisji danych w siedzibie Instytutu De Republica

Informacja o wyborze oferty:

Wybrano ofertę firmy ATM S.A. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa w cenie brutto 71 143,20 złotych brutto za całość umowy (24 miesiące abonamentu za dwa łącza + opłata aktywacyjna)

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez udostepnienie 2 szt. symetrycznych łączy światłowodowych wraz z instalacją, uruchomieniem połączeń, świadczeniem serwisu na potrzeby transmisji danych w siedzibie Instytutu De Republica ul. Belwederska 23 lok.1 przez okres 24 miesięcy od daty uruchomienia łączy najpóźniej od dnia 25 sierpnia 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela dział zamówień publicznych IDR pod adresem: zamowienia.publiczne@iderepublica.pl oraz baf@iderepublica.pl

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (03/08/2021 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 03/08/2021 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 7/2021: podłączenie i uruchomienie 2 szt. symetrycznych łączy światłowodowych oraz świadczenie usługi transmisji danych w siedzibie Instytutu De Republica"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 7/2021: podłączenie i uruchomienie 2 szt. symetrycznych łączy światłowodowych oraz świadczenie usługi transmisji danych w siedzibie Instytutu De Republica"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe nr 7/2021: podłączenie i uruchomienie 2 szt. symetrycznych łączy światłowodowych oraz świadczenie usługi transmisji danych w siedzibie Instytutu De Republica". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 02/09/2021, 15:27:07
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica