Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

Zapytanie ofertowe 6B/2021: na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz routerów

Informacja o wyborze oferty:

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Nazwa Wykonawcy: Polkomtel sp z o.o.

Adres Wykonawcy: Konstruktorska 4; 02-673 Warszawa,   

Wartość wybranej oferty brutto: 76 788,90

Uzasadnienie:

Oferta firmy: Polkomtel sp z o.o.  ul. Konstruktorska 4; 02-673 Warszawa     jest ofertę najkorzystniejszą ze wszystkich ofert spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu. Kwota oferty mieści się w planie finansowym Instytutu na rok 2021r.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zapytanie skierowane wyłącznie do operatorów strukturalnych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej (20 kart sim na rozmowy +15 kart sim bezprzewodowego mobilnego Internetu) wraz z dostawą fabrycznie nowych 15 aparatów telefonicznych oraz 15 routerów . Umowa na 24 miesiące.

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 13/08/2021 do godziny 12:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 13/08/2021 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe 6B/2021: na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz routerów"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe 6B/2021: na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz routerów"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe 6B/2021: na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz routerów". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 02/09/2021, 15:25:00
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica