Unieważnione

Zapytanie ofertowe nr 5/2021: na dostawę 2 serwerów wraz oprogramowaniem

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE – NA PODSTAWIE PKT.11.1 ZAPYTANIA OFERTOWEGO 5/2021 („1.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny”.)

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów wraz oprogramowaniem oraz instalacją i wdrożeniem  we wskazanym pomieszczeniu Instytutu De Republica do dnia 27.08.2021r. 

Szczegółowych informacji udziela dział zamówień publicznych IDR pod adresem: zamowienia.publiczne@iderepublica.pl oraz baf@iderepublica.pl

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (02/08/2021 do godziny 11:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 02/08/2021 do godziny 11:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 5/2021: na dostawę 2 serwerów wraz oprogramowaniem"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 5/2021: na dostawę 2 serwerów wraz oprogramowaniem"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe nr 5/2021: na dostawę 2 serwerów wraz oprogramowaniem". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 02/09/2021, 15:22:25
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica