Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 4/2021: na dostawę krzeseł i foteli biurowych

Informacja o wyborze oferty:

Wybrano ofertę BiuroKoncept – meble i wnętrza biurowe Aneta Ślęzakowska Wrocławski Park Biznesu Budynek nr 3 ul. Bierutowska 57 – 59 PL 51-317 Wrocław w cenie brutto: 55 889,23 PLN

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł i foteli biurowych z montażem i wniesieniem  do wskazanych pomieszczeń  Instytutu De Republica do dnia 27.08.2021r. 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (27/08/2021 do godziny 00:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 27/08/2021 do godziny 00:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 4/2021: na dostawę krzeseł i foteli biurowych"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 4/2021: na dostawę krzeseł i foteli biurowych"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe nr 4/2021: na dostawę krzeseł i foteli biurowych". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 02/09/2021, 15:20:16
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica