Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 3/2021: na dostawę mebli gabinetowych

Informacja o wyborze oferty:

Wybrano ofertę firmy PHU EKTA Tadeusz Kobosko ul. Kilińskiego 25 05-220 Zielonka w cenie brutto 10 836.30 PLN

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli gabinetowych wraz z wniesieniem  i montażem we wskazanych pomieszczeniach Instytutu De Republica do dnia 27.08.2021r.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (28/08/2021 do godziny 00:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 28/08/2021 do godziny 00:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 3/2021: na dostawę mebli gabinetowych"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 3/2021: na dostawę mebli gabinetowych"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe nr 3/2021: na dostawę mebli gabinetowych". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 02/09/2021, 15:17:52
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica