Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 2/2021: na dostawę mebli biurowych

Informacja o wyborze oferty:

Wybrano ofertę firmy MADEX Adam Zawisza 07-320 Małkinia Górna ul. Piaski 54,  w cenie brutto  74 450 PLN

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z wniesieniem i montażem we wskazanych pomieszczeniach Instytutu De Republica do dnia 25.08.2021r.

Szczegółowych informacji udziela dział zamówień publicznych IDR pod adresem: zamowienia.publiczne@iderepublica.pl oraz baf@iderepublica.pl

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (29/07/2021 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 29/07/2021 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 2/2021: na dostawę mebli biurowych"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Zapytanie ofertowe nr 2/2021: na dostawę mebli biurowych"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Zapytanie ofertowe nr 2/2021: na dostawę mebli biurowych". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 01/07/2021, 15:13:38
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica