Unieważnione

IDR ZP/P/2022/07 – Opracowanie i przygotowanie do druku polskojęzycznej wersji monografii poświęconej dziejom hymnu Polski pod tytułem „Dla ojczyzny ratowania”. Dzieje Mazurka Dąbrowskiego.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
Nadawca: INSTYTUT DE REPUBLICA
Adresat: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Wysłano: 11 maja 2022, godz 17:10
Identyfikator postępowania: ocds-148610-e606cc81-c250-11ec-aa46-6a814e8de928
Nr ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00132181/01
Podstawa prawna:

Instytut De Republica informuje, że unieważnia postepowanie, ponieważ nie została złożona żadna oferta

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Tytuł/nazwa postępowania

Usługi   –  Opracowanie i przygotowanie do druku polskojęzycznej wersji monografii poświęconej dziejom hymnu Polski pod tytułem „Dla ojczyzny ratowania”. Dzieje Mazurka Dąbrowskiego.

Identyfikator postępowania

Identyfikator postępowania9ce9f0db-4e7f-4026-8521-9c5c3dd5c008

Tryb: Tryb podstawowy, wariant 2

Status Opublikowane

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny2022/BZP 00132181/01

Szczegóły  na stronie miniportal.uzp.gov.pl   pod linkiem:

miniPortal (uzp.gov.pl) 

Składanie ofert – zgodnie z obowiązującymi przepisami za pośrednictwem  ePUAP

Termin składnia ofert: 02/05/2022 do godziny 10:00 

(więcej informacji na stronie ogłoszenia)

miniPortal (uzp.gov.pl) 
Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (02/05/2022 do godziny 10:00)

Data publikacji: 22/04/2022, 18:37:48
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica