Rozstrzygnięte

IDR ZP/P/2022/05 – Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi – DRUK, OPRAWA ORAZ DOSTARCZENIE WYDAWNICTW INSTYTUTU DE REPUBLICA

Informacja o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O. O., UL. WĘGLOWA 3, 20-481 LUBLIN.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYM PLIKU

 

 

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi

DRUK, OPRAWA ORAZ DOSTARCZENIE WYDAWNICTW INSTYTUTU DE REPUBLICA

 

Szczegóły pod linkiem:

https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/56981/details

Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (13/04/2022 do godziny 12:00)

Data publikacji: 06/04/2022, 10:54:51
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica