Rozstrzygnięte

IDR ZP/P/2022/03 – Ogłoszenie o zamówieniu – USŁUGA PRODUKCJI MATERIAŁÓW FILMOWYCH WRAZ Z NAPISAMI I AUDIODESKRYPCJĄ (zmienione)

Informacja o wyborze oferty:

OGŁOSZENIE   O  UNIEWAZNIENIU CZĘŚCI 1 POSTĘPOWANIA W ZAŁĄCZONYM PLIKU (PONIŻEJ)

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  WYKONAWCY  NA 2 CZĘŚĆ  POSTĘPOWANIA W ZAŁĄCZONYM PLIKU (PONIŻEJ)

Informacja z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  –  W ZAŁĄCZONYM PLIKU (PONIŻEJ)

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia:

USŁUGA PRODUKCJI MATERIAŁÓW FILMOWYCH WRAZ Z NAPISAMI I AUDIODESKRYPCJĄ

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2c29977-b404-11ec-9f44-6e63702cb2f7

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00109909

Data ogłoszenia: 2022-04-05

Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083873/01/P

 

Identyfikator pozycji planu postępowań:

Usługa produkcji filmów wideo na potrzeby Instytutu De Republica

 

Więcej informacji  oraz dokumenty pod adresem:

https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/56916/details

 

Platforma Marketplanet (ezamawiajacy.pl)

 

Data składania ofert

2022-04-13 12:00

 

Zmiana treści nr 1 z dnia 08/04/2022:

Wyjaśnienia dot. treści SWZ

Wyjaśnienia dot. SWZ – z dnia 08.04.2022 (plik powyżej) 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (13/04/2022 do godziny 12:00)

Data publikacji: 05/04/2022, 14:14:15
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica