Rozstrzygnięte

Ogłoszenie o zamówieniu – Wydruk i dostawa albumów dla Instytutu De Republica

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia została wybrana

oferta najkorzystniejsza tj.: Drukarnia Akapit Sp. z o .o. , ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin.

Cena brutto wybranej oferty: 201.337,50 zł.

Termin dostawy: 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy

https://miniportal.uzp.gov.pl/api//Files/Download/190d3273-7236-4752-a235-b42cd4fc5a12/14d7be3b-39b2-4923-b742-cac211690141

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

 Wydruk i dostawa albumów dla Instytutu De Republica

Tytuł/nazwa postępowania:

 Wydruk i dostawa albumów dla Instytutu De Republica

 

Identyfikator postępowania  190d3273-7236-4752-a235-b42cd4fc5a12

Tryb podstawowy, wariant 2

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny2021/BZP 00310746/01

Adres strony WWW postępowania

http://www.miniportal.uzp.gov.pl

Terminy i ustawienia postępowania

Etap składania ofert

Termin składania ofert 20.12.2021 10:00
Termin otwarcia złożonych ofert 20.12.2021 11:00
Miejsce składania ofert: www.miniportal.uzp.gov.pl

Więcej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/190d3273-7236-4752-a235-b42cd4fc5a12

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/190d3273-7236-4752-a235-b42cd4fc5a12

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (20/12/2021 do godziny 10:00)

Data publikacji: 29/12/2021, 16:34:02
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica