Rozstrzygnięte

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Dostawa samochodów osobowych – nowe postepowanie

Informacja o wyborze oferty:

                                     Warszawa 25.10.2021 r.

Znak sprawy: IDR/ZP/P/03/2021

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. “ Dostawa samochodów osobowych”.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia została wybrana oferta najkorzystniejsza tj.: STASZAK SPÓŁKA JAWNA, ul. Szamotulska 1, 64-550 Duszniki.

Cena brutto wybranej oferty: 398.096,00 .

Termin dostawy: 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Ww. oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA 

Plik ogłoszenia o wyniku postępowania  –  w załączeniu (PONIŻEJ) 

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYKONANIU  UMOWY 

Plik ogłoszenia o wykonaniu umowy  –  w załączeniu (PONIŻEJ) 

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Tytuł/nazwa postępowania

Dostawa samochodów osobowych /nowe postępowanie/

Identyfikator postępowania   1caf1db0-c93f-4f66-b9a8-c1729189c63f
Tryb podstawowy, wariant 2
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
IDR/ZP/P/03/2021
Adres strony WWW postępowania
http://www.miniportal.uzp.gov.pl
Data publikacji w miniPortal
07.10.2021 14:40
Nazwa zamawiającego
Instytut De Republica
Adres zamawiającego
Belwederska 23/1
Miasto zamawiającego
Warszawa
Województwo zamawiającego
mazowieckie
 

Terminy i ustawienia postępowania

Etap składania ofert

Termin składania ofert
18.10.2021 11:00
Termin otwarcia złożonych ofert
18.10.2021 15:00

 

Więcej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1caf1db0-c93f-4f66-b9a8-c1729189c63f 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (18/10/2021 do godziny 11:00)

Data publikacji: 07/10/2021, 17:46:23
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica