Rozstrzygnięte

Specjalista ds. opracowywania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych /umowa zlecenie/

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Sporządzenie całościowego skontrum rozumianego jako kontrola zbiorów bibliotecznych i archiwalnych księgozbioru znajdującego się na terytoriom Republiki Włoskiej. Kontrola przeprowadzana będzie w oparciu o istniejącą pomoc ewidencyjną i mieć będzie na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów i ujawnienie ew. braków. 

 

Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe;

– znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283)

–  udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu zbiorów bibliotecznych i archiwalnych; zatrudnienie w instytucjach gromadzących i katalogujących zbiory biblioteczne lub archiwalne; doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli zbiorów bibliotecznych;

– gotowość do niezwłocznego rozpoczęcia wykonywania zadań poza granicami RP;

– wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji.

 

Oferujemy:

– umowę  zlecenie

– atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Składanie ofert:

Oferty z opisem doświadczenia zawodowego oraz ofertą cenową/ określeniem wynagrodzenia/, prosimy składać do Koordynatora Zespołu Badawczego   drogą mailową L.GOLAB@iderepublica.pl  oraz do wiadomości: REKRUTACJA@iderepublica.pl  

Pod tym adresem mailowym także uzyskacie Państwo odpowiedzi na ewentualne pytania nt.  rekrutacji i zlecenia.

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (10/05/2023 do godziny 16:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 10/05/2023 do godziny 16:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Specjalista ds. opracowywania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych /umowa zlecenie/"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Specjalista ds. opracowywania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych /umowa zlecenie/"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Specjalista ds. opracowywania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych /umowa zlecenie/".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 08/05/2023, 15:05:03
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica