Rozstrzygnięte

Specjalista ds. opracowywania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych /umowa zlecenie/

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Sporządzenie całościowego skontrum rozumianego jako kontrola zbiorów bibliotecznych i archiwalnych księgozbioru znajdującego się na terytoriom Republiki Włoskiej. Kontrola przeprowadzana będzie w oparciu o istniejącą pomoc ewidencyjną i mieć będzie na celu ustalenie stanu faktycznego zbiorów i ujawnienie ew. braków. 

 

Wymagania konieczne:

– wykształcenie wyższe;

– znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283)

–  udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu zbiorów bibliotecznych i archiwalnych; zatrudnienie w instytucjach gromadzących i katalogujących zbiory biblioteczne lub archiwalne; doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli zbiorów bibliotecznych;

– gotowość do niezwłocznego rozpoczęcia wykonywania zadań poza granicami RP;

– wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji.

 

Oferujemy:

– umowę  zlecenie

– atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Składanie ofert:

Oferty z opisem doświadczenia zawodowego oraz ofertą cenową/ określeniem wynagrodzenia/, prosimy składać do Koordynatora Zespołu Badawczego   drogą mailową L.GOLAB@iderepublica.pl  oraz do wiadomości: REKRUTACJA@iderepublica.pl  

Pod tym adresem mailowym także uzyskacie Państwo odpowiedzi na ewentualne pytania nt.  rekrutacji i zlecenia.

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (10/05/2023 do godziny 16:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 10/05/2023 do godziny 16:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Specjalista ds. opracowywania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych /umowa zlecenie/"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Specjalista ds. opracowywania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych /umowa zlecenie/"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Specjalista ds. opracowywania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych /umowa zlecenie/". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 08/05/2023, 15:05:03
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica