Rozstrzygnięte

Główny Specjalista – REDAKTOR PROWADZĄCY w Wydawnictwie IDR – 1 etat /umowa o pracę/

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków

 • koordynacja procesu wydawniczego publikacji naukowych wydawanych przez Instytut De Republica (nauki humanistyczne i społeczne)
 • współpraca z autorami, tłumaczami, recenzentami, redaktorami, korektorami, grafikami, operatorami DTP, drukarniami
 • opracowanie redakcyjne i korekta publikacji naukowych wydawanych przez Instytut
 • przygotowanie materiałów promocyjnych publikacji (notki, zapowiedzi wydawnicze)
 • czuwanie nad merytoryczną jakością działań
 • realizacja założeń planu wydawniczego (dbałość o terminowość zaplanowanych działań)
 • przygotowanie umów, zamówień, harmonogramów i kalkulacji dotyczących procesu wydawniczego
 • prowadzenie dokumentacji i archiwizacji prac, zadania administracyjne związane z działalnością wydawniczą (obieg dokumentów księgowo-rozliczeniowych)
 • organizacja i udział w spotkaniach promocyjnych wydawanych publikacji (na terenie całej Polski)
 • organizacja i udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut (na terenie całej Polski)
 • współpraca z pozostałymi Zespołami Instytutu

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe: filologia polska (magisterium)
 • przynajmniej 6-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (redaktor prowadzący, wydawca, koordynator redakcji)
 • doświadczenie w pracy ze środowiskiem naukowym, uczelniami i innymi placówkami naukowymi
 • doświadczenie we współpracy z autorami, tłumaczami, recenzentami, redaktorami, korektorami, grafikami, operatorami DTP, drukarniami
 • znajomość prawa autorskiego
 • znajomość pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • pozytywne podejście do nowych tematów i elastyczność w działaniu
 • komunikatywność i dbałość o dobrą atmosferę pracy

 

Oferujemy

 • praca na pełen etat (w siedzibie Instytutu / poza siedzibą – spotkania i konferencje)
 • szansa realizowania interesujących projektów;
 • premie;
 • stanowisko pracy w siedzibie oraz sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem do ewentualnych zadań w dniach telepracy/pracy zdalnej poza siedzibą Instytutu
Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (17/03/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 17/03/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Główny Specjalista – REDAKTOR PROWADZĄCY w Wydawnictwie IDR – 1 etat /umowa o pracę/"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Główny Specjalista – REDAKTOR PROWADZĄCY w Wydawnictwie IDR – 1 etat /umowa o pracę/"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Główny Specjalista – REDAKTOR PROWADZĄCY w Wydawnictwie IDR – 1 etat /umowa o pracę/". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 02/03/2023, 09:48:12
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica