Rozstrzygnięte

Główny Specjalista – REDAKTOR PROWADZĄCY w Wydawnictwie IDR – 1 etat /umowa o pracę/

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków

 • koordynacja procesu wydawniczego publikacji naukowych wydawanych przez Instytut De Republica (nauki humanistyczne i społeczne)
 • współpraca z autorami, tłumaczami, recenzentami, redaktorami, korektorami, grafikami, operatorami DTP, drukarniami
 • opracowanie redakcyjne i korekta publikacji naukowych wydawanych przez Instytut
 • przygotowanie materiałów promocyjnych publikacji (notki, zapowiedzi wydawnicze)
 • czuwanie nad merytoryczną jakością działań
 • realizacja założeń planu wydawniczego (dbałość o terminowość zaplanowanych działań)
 • przygotowanie umów, zamówień, harmonogramów i kalkulacji dotyczących procesu wydawniczego
 • prowadzenie dokumentacji i archiwizacji prac, zadania administracyjne związane z działalnością wydawniczą (obieg dokumentów księgowo-rozliczeniowych)
 • organizacja i udział w spotkaniach promocyjnych wydawanych publikacji (na terenie całej Polski)
 • organizacja i udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut (na terenie całej Polski)
 • współpraca z pozostałymi Zespołami Instytutu

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe: filologia polska (magisterium)
 • przynajmniej 6-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (redaktor prowadzący, wydawca, koordynator redakcji)
 • doświadczenie w pracy ze środowiskiem naukowym, uczelniami i innymi placówkami naukowymi
 • doświadczenie we współpracy z autorami, tłumaczami, recenzentami, redaktorami, korektorami, grafikami, operatorami DTP, drukarniami
 • znajomość prawa autorskiego
 • znajomość pakietu MS Office
 • dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • pozytywne podejście do nowych tematów i elastyczność w działaniu
 • komunikatywność i dbałość o dobrą atmosferę pracy

 

Oferujemy

 • praca na pełen etat (w siedzibie Instytutu / poza siedzibą – spotkania i konferencje)
 • szansa realizowania interesujących projektów;
 • premie;
 • stanowisko pracy w siedzibie oraz sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem do ewentualnych zadań w dniach telepracy/pracy zdalnej poza siedzibą Instytutu
Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (17/03/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 17/03/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Główny Specjalista – REDAKTOR PROWADZĄCY w Wydawnictwie IDR – 1 etat /umowa o pracę/"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Główny Specjalista – REDAKTOR PROWADZĄCY w Wydawnictwie IDR – 1 etat /umowa o pracę/"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Główny Specjalista – REDAKTOR PROWADZĄCY w Wydawnictwie IDR – 1 etat /umowa o pracę/".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 02/03/2023, 09:48:12
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica