Rozstrzygnięte

Główny Specjalista – GRAFIK w Wydawnictwie IDR – 1 etat /umowa o pracę/

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona. 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków:

 • tworzenie i współtworzenie materiałów graficznych dla potrzeb Wydawnictwa Instytutu De Republica, w tym między innymi przygotowywanie: 
  • projektów layoutów i okładek publikacji (książki/czasopisma);
  • materiałów do druku: projekt i przygotowanie (znajomość zasad DTP);
  • opracowanie graficzne produktów wydawniczych;
 • tworzenie i współtworzenie materiałów popularyzatorskich dla potrzeb Instytutu De Republica, w tym między innymi przygotowywanie: 
  • projektów layoutów (m.in. zaproszeń na wydarzenia, plakatów na wydarzenia, innych druków ulotnych na wydarzenia);
  • materiałów do druku: projekt i przygotowanie (znajomość zasad DTP);
  • materiałów popularyzatorskich online: bannery, grafiki na media społecznościowe;
 • modyfikacja projektów graficznych na formaty wymagane do różnych mediów i kanałów komunikacji;
 • umiejętność przeprowadzania korekty graficznej, technicznej i merytorycznej;
 • realizacja założeń planu wydawniczego;
 • współpraca z autorami, redaktorami i pozostałymi Zespołami Instytutu;
 • prowadzenie dokumentacji i archiwizacji prac, zadania administracyjne związane z działalnością wydawniczą (elementy prawa autorskiego, obieg dokumentów).

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: projektowanie graficzne (preferowana specjalizacja projektowania książki i ilustracji);
 • bardzo dobra znajomość pakietu Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop, Acrobat);
 • znajomość zasad typografii w publikacjach książkowych (mile widziane próbki dotychczasowych projektów graficznych i realizacji).
 • znajomość zasad przygotowania plików do druku;
 • znajomość najnowszych trendów graficznych;
 • kreatywność, poczucie estetyki;
 • dbałość o szczegóły;
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;

 

Oferujemy:

 • praca na pełen etat w siedzibie Instytutu;
 • stałe wynagrodzenie;
 • premie;
 • stanowisko pracy w siedzibie oraz sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem do ewentualnych zadań w dniach telepracy/pracy zdalnej poza siedzibą Instytutu.

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (17/03/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 17/03/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Główny Specjalista – GRAFIK w Wydawnictwie IDR – 1 etat /umowa o pracę/"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Główny Specjalista – GRAFIK w Wydawnictwie IDR – 1 etat /umowa o pracę/"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Główny Specjalista – GRAFIK w Wydawnictwie IDR – 1 etat /umowa o pracę/".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 01/03/2023, 17:54:43
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica