Rozstrzygnięte

Opiekun projektu o tematyce powstania styczniowego /UM.ZLECENIE/

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków:

– przegląd powstańców styczniowych na celu wyodrębnienie 70 nazwisk, szczególnie zasłużonych dla historii Polski,

– zidentyfikowanie autorów, którzy opracują 70 biogramów dotyczących postaci,

– sprawowanie merytorycznej opieki nad projektem,

– redakcja merytoryczna nadsyłanych tekstów,

– bieżący kontakt z autorami,

– pośredniczenie w wymianie informacji na temat projektu pomiędzy instytutem a autorami.

 

Wymagania:

 

– wykształcenie wyższe: historia ze szczególnym uwzględnieniem historii polski lub kierunki pokrewne  – warunek konieczny,

– minimum pięcioletnie, udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu publikacji o tematyce historycznej (w tym publikacji naukowych: książki/czasopisma, artykuły naukowe, artykuły o tematyce historycznej) – warunek konieczny,

– wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji (konieczność zbudowania zespołu redaktorów, umiejętność organizacji i zarządzania ich pracą),

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– terminowość.

 

Oferujemy:

 

– umowę o dzieło/zlecenie na okres luty-grudzień 2023,

– atrakcyjne wynagrodzenie.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (31/01/2023 do godziny 00:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 31/01/2023 do godziny 00:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Opiekun projektu o tematyce powstania styczniowego /UM.ZLECENIE/"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Opiekun projektu o tematyce powstania styczniowego /UM.ZLECENIE/"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Opiekun projektu o tematyce powstania styczniowego /UM.ZLECENIE/". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 25/01/2023, 16:31:37
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica