Rozstrzygnięte

Opiekun projektu o tematyce powstania styczniowego /UM.ZLECENIE/

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków:

– przegląd powstańców styczniowych na celu wyodrębnienie 70 nazwisk, szczególnie zasłużonych dla historii Polski,

– zidentyfikowanie autorów, którzy opracują 70 biogramów dotyczących postaci,

– sprawowanie merytorycznej opieki nad projektem,

– redakcja merytoryczna nadsyłanych tekstów,

– bieżący kontakt z autorami,

– pośredniczenie w wymianie informacji na temat projektu pomiędzy instytutem a autorami.

 

Wymagania:

 

– wykształcenie wyższe: historia ze szczególnym uwzględnieniem historii polski lub kierunki pokrewne  – warunek konieczny,

– minimum pięcioletnie, udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu publikacji o tematyce historycznej (w tym publikacji naukowych: książki/czasopisma, artykuły naukowe, artykuły o tematyce historycznej) – warunek konieczny,

– wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji (konieczność zbudowania zespołu redaktorów, umiejętność organizacji i zarządzania ich pracą),

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– terminowość.

 

Oferujemy:

 

– umowę o dzieło/zlecenie na okres luty-grudzień 2023,

– atrakcyjne wynagrodzenie.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (31/01/2023 do godziny 00:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 31/01/2023 do godziny 00:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Opiekun projektu o tematyce powstania styczniowego /UM.ZLECENIE/"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Opiekun projektu o tematyce powstania styczniowego /UM.ZLECENIE/"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Opiekun projektu o tematyce powstania styczniowego /UM.ZLECENIE/".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 25/01/2023, 16:31:37
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica