Rozstrzygnięte

Wykonanie usług komputerowego przepisywania tekstów autorstwa Henryka Wereszyckiego – /UMOWA ZLECENIA/

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Wykonanie usług komputerowego przepisywania tekstów autorstwa Henryka Wereszyckiego

Zlecenie obejmować będzie następujące czynności:

  1. dokładne i bezbłędne przeniesienie (przepisanie) tekstów archiwalnych z materiałów źródłowych drukowanych na papierze – do pliku MS Word
  2. zachowanie układu tekstów, numeracji stron, przypisów
  3. zachowanie oryginalnych zapisów w tekstach archiwalnych – bez unowocześnień językowych
  4. etapy realizacji usługi:
  • książka z 1930 roku, w formacie 160×240 mm, o objętości 312 stron, z czego 4 strony w języku francuskim, a pozostałe w języku polskim – realizacja usługi do końca roku 2022
  • książka z 1934 roku, w formacie 170×240 mm, o objętości 210 stron, z czego 10 stron w języku angielskim, a pozostałe w języku polskim – realizacja usługi do końca stycznia 2023
  • zbiór dokumentów (kserokopii), w formacie od A5 do A4, o objętości łącznej xxx stron, materiały w języku polskim – realizacja usługi do końca lutego 2023

Czas trwania zlecenia do 3 miesięcy.

 

Wymagania

Zleceniobiorca musi posiadać umiejętności niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z najlepszą wiedzą i z zachowaniem najwyższej staranności.

Zleceniobiorca będzie współpracować ze Zleceniodawcą w toku wykonywania Przedmiotu Umowy.

 

Oferujemy

pracę w oparciu o umowę zlecenie/ o dzieło, atrakcyjne wynagrodzenie

 

Ofertę  cenową  za pracę przy przepisywaniu tekstu  oraz  opis doświadczenia / CV

należy przesłać na adres: rekrutacja@iderepublica.pl   do  wiadomości:  zamowienia.publiczne@iderepublica.pl  

do 2 grudnia 2022 do godz. 12.00.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (02/12/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 02/12/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Wykonanie usług komputerowego przepisywania tekstów autorstwa Henryka Wereszyckiego – /UMOWA ZLECENIA/"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Wykonanie usług komputerowego przepisywania tekstów autorstwa Henryka Wereszyckiego – /UMOWA ZLECENIA/"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Wykonanie usług komputerowego przepisywania tekstów autorstwa Henryka Wereszyckiego – /UMOWA ZLECENIA/".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 30/11/2022, 15:18:13
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica