Rozstrzygnięte

Wykonanie usług komputerowego przepisywania tekstów autorstwa Henryka Wereszyckiego – /UMOWA ZLECENIA/

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Wykonanie usług komputerowego przepisywania tekstów autorstwa Henryka Wereszyckiego

Zlecenie obejmować będzie następujące czynności:

  1. dokładne i bezbłędne przeniesienie (przepisanie) tekstów archiwalnych z materiałów źródłowych drukowanych na papierze – do pliku MS Word
  2. zachowanie układu tekstów, numeracji stron, przypisów
  3. zachowanie oryginalnych zapisów w tekstach archiwalnych – bez unowocześnień językowych
  4. etapy realizacji usługi:
  • książka z 1930 roku, w formacie 160×240 mm, o objętości 312 stron, z czego 4 strony w języku francuskim, a pozostałe w języku polskim – realizacja usługi do końca roku 2022
  • książka z 1934 roku, w formacie 170×240 mm, o objętości 210 stron, z czego 10 stron w języku angielskim, a pozostałe w języku polskim – realizacja usługi do końca stycznia 2023
  • zbiór dokumentów (kserokopii), w formacie od A5 do A4, o objętości łącznej xxx stron, materiały w języku polskim – realizacja usługi do końca lutego 2023

Czas trwania zlecenia do 3 miesięcy.

 

Wymagania

Zleceniobiorca musi posiadać umiejętności niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z najlepszą wiedzą i z zachowaniem najwyższej staranności.

Zleceniobiorca będzie współpracować ze Zleceniodawcą w toku wykonywania Przedmiotu Umowy.

 

Oferujemy

pracę w oparciu o umowę zlecenie/ o dzieło, atrakcyjne wynagrodzenie

 

Ofertę  cenową  za pracę przy przepisywaniu tekstu  oraz  opis doświadczenia / CV

należy przesłać na adres: rekrutacja@iderepublica.pl   do  wiadomości:  zamowienia.publiczne@iderepublica.pl  

do 2 grudnia 2022 do godz. 12.00.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (02/12/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 02/12/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Wykonanie usług komputerowego przepisywania tekstów autorstwa Henryka Wereszyckiego – /UMOWA ZLECENIA/"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Wykonanie usług komputerowego przepisywania tekstów autorstwa Henryka Wereszyckiego – /UMOWA ZLECENIA/"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Wykonanie usług komputerowego przepisywania tekstów autorstwa Henryka Wereszyckiego – /UMOWA ZLECENIA/". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 30/11/2022, 15:18:13
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica