Rozstrzygnięte

Specjalista/ka ds. pozyskiwania obiektów cyfrowych (umowa zlecenie)

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie kwerend dotyczących materiałów ikonograficznych na potrzeby działalności Instytutu;
 • pozyskiwanie praw autorskich i licencji do obiektów cyfrowych na potrzeby działalności Instytutu;
 • praca przy tworzeniu bazy danych pozyskanych materiałów ikonograficznych;
 • przygotowywanie umów na podstawie przyjętych wzorów, pozyskiwanie zgód na udostępnianie pozyskanych obiektów cyfrowych oraz weryfikacja ich stanu prawnego i nadzór nad licencjami oraz zawieranie umów licencyjnych na wykorzystanie materiałów ikonograficznych;
 • odpowiedzialność za obieg dokumentów finansowych, nadzór nad wydatkami i rozliczeniami finansowymi dotyczącymi licencji;
 • bieżąca archiwizacja prowadzonych spraw;
 • współpraca z innymi działami w zakresie realizacji celów statutowych Instytutu.

Wymagania:

 • minimum rok doświadczenia w udostępnianiu zasobów cyfrowych i pozyskiwaniu licencji do obiektów cyfrowych;
 • wykształcenie wyższe (preferowane: historia, historia sztuki, bibliotekoznawstwo, inne kierunki humanistyczne);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie;
 • podstawowa znajomość przepisów prawnych w zakresie ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
 • dobra znajomość MS Office (w szczególności Excell);
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • samodzielność;
 • staranność, dokładność.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie

 

Osoba do kontaktu w sprawie oferty pracy:

Pan Wojciech Paduch

w.paduch@iderepublica.pl

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (21/10/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 21/10/2022 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Specjalista/ka ds. pozyskiwania obiektów cyfrowych (umowa zlecenie)"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Specjalista/ka ds. pozyskiwania obiektów cyfrowych (umowa zlecenie)"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Specjalista/ka ds. pozyskiwania obiektów cyfrowych (umowa zlecenie)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 11/10/2022, 10:49:16
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica