Unieważnione

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Biurze Administracyjno Finansowym IDR

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

 

 

Główny Specjalista od spraw zamówień publicznych.

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawozdawczości w tym:
 • współpraca z pracownikami Instytutu podczas przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia
 • szacowanie zamówienia we współpracy z zespołami Instytutu
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedur w trybie rozeznania cenowego oraz ogłaszanie wyników postępowań
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedur w trybie zapytań ofertowych oraz ogłaszanie wyników postępowań
 • przygotowywanie i przeprowadzanie prostych postępowań w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ogłaszanie wyników postępowań
 • uczestniczenie w postępowaniach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego, członka lub sekretarza
 • wprowadzenie ogłoszeń i informacji w BIP IDR i portalach zakupowych
 • wprowadzanie danych i informacji do portali internetowych urzędu zamówień publicznych (miniportal, ezamowienia.gov.pl)
 • kontakty z oferentami w trakcie postępowań
 • kontakty z kancelarią prawna obsługującą postępowania przetargowego krajowe i unijne
 • uczestniczenie w procedurach odwoławczych przed KIO oraz innych organach odwoławczych
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych
 • wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu prac biurowych przez koordynatora Biura Administracyjno-Finansowego
 • wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu prac biurowych przez Dyrektora Instytutu De Republica lub zastępców Dyrektora Instytutu De Republica.

 

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych lub prawnych

 • Doświadczenia w pracy (minimum 3 lata, w tym obowiązkowo ostatni rok pracy ( 2021) z nową ustawą PZP) na podobnym stanowisku w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego – WYMAGANIE KONIECZNE !!!

 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych.

 • Dobra znajomość obsługi komputera  (znajomość pakietu Office).

 • Komunikatywność.

 • Organizacja pracy własnej.

 • Samodzielność.

 • Rzetelność.

 • Stosowanie odpowiednich przepisów.

 

To oferujemy

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • pracę u stabilnego pracodawcy.

 • rozwój zawodowy, szkolenia.

 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (21/10/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 21/10/2022 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Biurze Administracyjno Finansowym IDR"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Biurze Administracyjno Finansowym IDR"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Biurze Administracyjno Finansowym IDR". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 07/10/2022, 17:30:18
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica