Unieważnione

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Biurze Administracyjno Finansowym IDR

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

 

 

Główny Specjalista od spraw zamówień publicznych.

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawozdawczości w tym:
 • współpraca z pracownikami Instytutu podczas przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia
 • szacowanie zamówienia we współpracy z zespołami Instytutu
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedur w trybie rozeznania cenowego oraz ogłaszanie wyników postępowań
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedur w trybie zapytań ofertowych oraz ogłaszanie wyników postępowań
 • przygotowywanie i przeprowadzanie prostych postępowań w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ogłaszanie wyników postępowań
 • uczestniczenie w postępowaniach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego, członka lub sekretarza
 • wprowadzenie ogłoszeń i informacji w BIP IDR i portalach zakupowych
 • wprowadzanie danych i informacji do portali internetowych urzędu zamówień publicznych (miniportal, ezamowienia.gov.pl)
 • kontakty z oferentami w trakcie postępowań
 • kontakty z kancelarią prawna obsługującą postępowania przetargowego krajowe i unijne
 • uczestniczenie w procedurach odwoławczych przed KIO oraz innych organach odwoławczych
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych
 • wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu prac biurowych przez koordynatora Biura Administracyjno-Finansowego
 • wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu prac biurowych przez Dyrektora Instytutu De Republica lub zastępców Dyrektora Instytutu De Republica.

 

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekonomicznych lub prawnych

 • Doświadczenia w pracy (minimum 3 lata, w tym obowiązkowo ostatni rok pracy ( 2021) z nową ustawą PZP) na podobnym stanowisku w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego – WYMAGANIE KONIECZNE !!!

 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych.

 • Dobra znajomość obsługi komputera  (znajomość pakietu Office).

 • Komunikatywność.

 • Organizacja pracy własnej.

 • Samodzielność.

 • Rzetelność.

 • Stosowanie odpowiednich przepisów.

 

To oferujemy

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • pracę u stabilnego pracodawcy.

 • rozwój zawodowy, szkolenia.

 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (21/10/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 21/10/2022 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Biurze Administracyjno Finansowym IDR"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Biurze Administracyjno Finansowym IDR"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Biurze Administracyjno Finansowym IDR".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 07/10/2022, 17:30:18
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica