Rozstrzygnięte

Instytut De Republica poszukuje osoby na umowę – zlecenie do prac biurowych oraz realizacji zadań z działu księgowości.

Informacja o wyborze oferty:

Rekrutacja zakończona.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Instytut De Republica poszukuje osoby na umowę – zlecenie do realizacji następujących zadań :

wprowadzanie danych do systemów informatycznych (QNT, Excel),  kserowanie, skanowanie i drukowanie dokumentów

oraz inne czynności biurowe, wykonywane na rzecz Instytutu De Republica.

Wymagania

 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • znajomość oprogramowania QNT
 • samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;
 • terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność wykonywania obowiązków pod presją czasu;

 

Oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie 
 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów;
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

RODO:

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Instytutu De Republica z siedzibą w Warszawie ul. Belwederska 23 /1, zgadzasz się na przetwarzanie przez Instytut De Republica Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@iderepublica.pl

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (15/10/2022 do godziny 10:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 15/10/2022 do godziny 10:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Instytut De Republica poszukuje osoby na umowę – zlecenie do prac biurowych oraz realizacji zadań z działu księgowości."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Instytut De Republica poszukuje osoby na umowę – zlecenie do prac biurowych oraz realizacji zadań z działu księgowości."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Instytut De Republica poszukuje osoby na umowę – zlecenie do prac biurowych oraz realizacji zadań z działu księgowości.".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 03/10/2022, 14:41:44
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica