Unieważnione

Główny Specjalista w Dziale Badawczym

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Główny Specjalista w Dziale Badawczym

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

 

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków

 • redagowanie pism, zaproszeń i innej korespondencji biurowej;
 • opracowywanie krótkich pism, w tym listów inauguracyjnych i wystąpień okolicznościowych;
 • współtworzenie programów seminaryjnych i konferencyjnych;
 • współpraca ze środowiskiem naukowych i partnerami Instytutu;
 • pozyskiwanie danych, tworzenie i zarządzanie bazami danych;
 • pomoc przy realizowaniu projektów przez Dział Badawczy Instytutu;
 • tworzenie raportów;
 • pomoc przy organizacji wydarzeń naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych od strony merytorycznej;

 

Wymagania

 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy biurowej;
 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: administracja, politologia, filologia polska, historia, socjologia;
 • umiejętność pisania krótkich pism, w tym listów inauguracyjnych                         i wystąpień okolicznościowych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;
 • terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • komunikatywność w rozmowach bezpośrednich, kontaktach telefonicznych i e-mailowych;
 • łatwość w budowaniu relacji i współpracy w zespole;
 • umiejętność wykonywania obowiązków pod presją czasu;

 

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w prężnie rozwijającej się państwowej jednostce budżetowej;
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego;
 • stałe godziny pracy;
 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów;
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

RODO:

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Instytutu De Republica z siedzibą w Warszawie ul. Belwederska 23 /1, zgadzasz się na przetwarzanie przez Instytut De Republica Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@iderepublica.pl

 

Składanie ofert:

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2022 do godziny 12:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie „Główny Specjalista w Dziale Badawczym
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Główny Specjalista w Dziale Badawczym
 • drogą elektroniczną na adres email rekrutacja@iderepublica.pl, do wiadomości baf@iderepublica.pl. W tytule prosimy o wpisanie „”Główny Specjalista w Dziale Badawczym„. Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.
Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (10/04/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające CV należy złożyć do dnia 10/04/2022 do godziny 12:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Główny Specjalista w Dziale Badawczym"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Główny Specjalista w Dziale Badawczym"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Główny Specjalista w Dziale Badawczym".

Klauzula RODO

Przesłanie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie potwierdza fakt zapoznania się z zamieszczoną klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

W każdym czasie można cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: IOD@iderepublica.pl.

Data publikacji: 28/03/2022, 18:17:01
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica