Unieważnione

Główny Specjalista w Dziale Badawczym

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Główny Specjalista w Dziale Badawczym

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

 

Opis stanowiska:

Zakres obowiązków

 • redagowanie pism, zaproszeń i innej korespondencji biurowej;
 • opracowywanie krótkich pism, w tym listów inauguracyjnych i wystąpień okolicznościowych;
 • współtworzenie programów seminaryjnych i konferencyjnych;
 • współpraca ze środowiskiem naukowych i partnerami Instytutu;
 • pozyskiwanie danych, tworzenie i zarządzanie bazami danych;
 • pomoc przy realizowaniu projektów przez Dział Badawczy Instytutu;
 • tworzenie raportów;
 • pomoc przy organizacji wydarzeń naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych od strony merytorycznej;

 

Wymagania

 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy biurowej;
 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: administracja, politologia, filologia polska, historia, socjologia;
 • umiejętność pisania krótkich pism, w tym listów inauguracyjnych                         i wystąpień okolicznościowych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;
 • terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • komunikatywność w rozmowach bezpośrednich, kontaktach telefonicznych i e-mailowych;
 • łatwość w budowaniu relacji i współpracy w zespole;
 • umiejętność wykonywania obowiązków pod presją czasu;

 

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w prężnie rozwijającej się państwowej jednostce budżetowej;
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego;
 • stałe godziny pracy;
 • niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów;
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

RODO:

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Instytutu De Republica z siedzibą w Warszawie ul. Belwederska 23 /1, zgadzasz się na przetwarzanie przez Instytut De Republica Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rodo@iderepublica.pl

 

Składanie ofert:

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2022 do godziny 12:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie „Główny Specjalista w Dziale Badawczym
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Główny Specjalista w Dziale Badawczym
 • drogą elektroniczną na adres email rekrutacja@iderepublica.pl, do wiadomości baf@iderepublica.pl. W tytule prosimy o wpisanie „”Główny Specjalista w Dziale Badawczym„. Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.
Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (10/04/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 10/04/2022 do godziny 12:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Główny Specjalista w Dziale Badawczym"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Główny Specjalista w Dziale Badawczym"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "Główny Specjalista w Dziale Badawczym". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 28/03/2022, 18:17:01
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica