Rozstrzygnięte

Koordynator/-ka ds. promocji w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF).

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica informuje, że na stanowisko Koordynatora ds. promocji w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship

wybrana została  Pani Wiktoria Nylec  

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Opis stanowiska:

Instytut De Republica poszukuje  kandydatki lub kandydata na stanowisko koordynator/-ka ds. promocji w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

– bieżąca obsługa promocyjna oraz wsparcie w zakresie obsługi organizacyjnej programu JCF;

– przygotowywanie treści związanych z działaniami JCF, opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, obsługa mediów społecznościowych, wspieranie procesu redakcyjnego i wydawniczego

– współpraca z osobami zaangażowanymi w realizację programu: koordynatorami merytorycznymi JCF oraz pracownikami Instytutu De Republica

– kontakt z zewnętrznymi partnerami zaangażowanymi w realizację programu JCF

– bieżące zadania i prace zlecone związane z potrzebami komunikacyjnymi JCF

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

– umowa zlecenie

– praca 20 godzin w tygodniu

– elastyczne godziny pracy

– praca zdalna

 

OCZEKIWANIA

– zainteresowanie tematyką związaną z działalnością JCF

– umiejętność tworzenia ciekawych i angażujących treści tekstowych (mile widziana również umiejętność obsługi popularnych narzędzi graficznych jak np. Canva)

– sprawne poruszanie się w sieci

­– umiejętność szybkiego zbierania potrzebnych informacji

– dokładność, skrupulatność, punktualność

– umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

 

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń oraz CV na adres conrad@iderepublica.pl.

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (21/02/2022 do godziny 23:59)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 21/02/2022 do godziny 23:59:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "Koordynator/-ka ds. promocji w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF)."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Koordynator/-ka ds. promocji w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF)."
  • drogą elektroniczną na adres email . W tytule prosimy o wpisanie "Koordynator/-ka ds. promocji w programie stypendialnym Joseph Conrad Fellowship (JCF).". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 14/02/2022, 12:20:06
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica